Diplomerad WT-domare retriever

Från och med 1 januari 2023 får SSRK arrangera officiella Workingtest. Intresset för att starta på Working Test ökar stadigt och för att ge alla tävlande goda möjligheter till hög kvalitet på bedömning och upplägg arrangerar vi löpande utbildning till Diplomerade WT-domare Retriever.

Introduktionsutbildning Diplomerad WT-domare Retriever
Utbildningen genomförs över en helg (lördag – söndag).
Aktuella utbildningar annonseras här på hemsidan.

Krav för att bli antagen till introduktionsutbildningen:

 • Giltigt medlemskap i SSRK.
 • Ha en tydlig målsättning att fungera som domare på WT.
 • Vid ett flertal tillfällen ha fungerat som tävlingsledare eller domare på WT.
 • Ha startat egentränad hund på WT, helst i alla klasser men minst i elitklass. Någon merit ska vara tagen inom de senaste fem åren.
 • Genuint jakthundsintresse, gott jaktetiskt omdöme och stor erfarenhet av småviltsjakt med den hundtyp som domarskapet avser. Referenser krävs.
 • God kynologisk erfarenhet.

Personliga egenskaper
Social kompetens, integritet och ödmjukhet. Förmåga att uttrycka sig väl, fatta snabba beslut i pressade situationer, att stå vid sina beslut och tydligt kunna motivera dem.

Utbildningssteg diplomering WT

 • Ansökan.
 • Remissförfarande.
 • Introduktionsutbildning; digitala träffar samt en tvådagars helgkurs med praktiska bedömningsövningar.
 • Godkännande och beslut om aspiranttjänstgöring.
 • Aspiranttjänstgöringar, minst två, för minst två olika domare av lägst diplomerade status eller av DUK utsedd person. Aspiranten ska ha bedömt minst 50 hundar i Nkl, minst 30 hundar i Ökl och minst 20 hundar i Ekl.

Efter godkänd preparandkurs och godkända aspiranttjänstgöringar, samt efter beslut i DUK, föreslås aspiranten till SSRK HS att diplomeras till WT domare, kategori WT.

Utbildningsansvarig
Arbetsgruppen för Working Test Retriever.
Frågor? Anna-Lena Wendt wt@ssrk.se

Blankett diplomering    PDF

Scroll to top