UTBILDNING

SSRKs mål är att våra raser ska förbli mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar. Här har klubbens jaktprov en avgörande betydelse för avelsarbetet. Därför är utbildningens viktigaste uppgift att säkerställa kvaliteten i våra aktiviteter, främst då de jaktliga. Och här drar vi nytta av klubbens stora kunskapskapital.

SSRKs styrka är den samlade kunskapen och erfarenheten hos klubbens aktiva medlemmar. Den är grunden och förutsättningen för den omfattande utbildningsverksamhet vi bedriver.

I avdelningarna och rasklubbarna delar de mer rutinerade med sig till de mindre erfarna. Och det sker i form av kurser och träningsgrupper, allt från valpträning och vardagslydnad till förberedelse inför start på jaktprov.

Många är de medlemmar som fått ytterligare kompetens och erfarenhet genom den utbildning som SSRK kontinuerligt bedriver. Funktionärer utbildas, både centralt och runt om i landet, för att trygga kvaliteten på våra prov.

Klubbens instruktörer och jaktprovs- och viltspårdomare har hämtats bland de egna medlemmarna. När nya instruktörer och domare rekryteras utbildas de med de redan verksamma som stöd och enligt de utbildningsplaner som SSRKs utbildningkommittéer tagit fram.

På de följande sidorna kan du läsa mer om vårt arbete för ett ännu bättre SSRK. Länkar i vänsterspalten.

Vi kan jakt

Vi kan jakt och därför utbildar vi funktionärer för jaktprov, instruktörer och jaktprovsdomare. När det gäller utbildning av exteriördomare och ringsekreterare finns kompetensen hos Svenska Kennelklubben. Länkar i vänsterspalten.

Vi behöver hela tiden förnya domarkåren

Är du intresserad och uppfyller våra grundkrav, skicka in en ansökan om att bli jaktprovsdomare

Söker du hundkurs?

Kurser hittar du på din avdelnings hemsida. Avdelningarna: SSRK Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Bergslagen, Östra, Gotland, Östergötland, Västra, Småland och Södra

Eller på din rasklubbs hemsida.

Scroll to top