SSRKs mål

Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar

  • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser

  • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård

  • skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

  • bevaka och arbeta med frågor som har ett betydande allmänt intresse för SSRKs medlemmar.

Scroll to top