Kommittéer och arbetsgrupper

Klubbens arbete bedrivs huvudsakligen i kommittéer och arbetsgrupper. Kommittéernas ansvar och arbetsuppgifter anges i Delegeringsordningar.    PDF

Avelskommitté 2021/2023
Annika Åkerman, ordförande, avel@ssrk.se, 070-684 01 07
Eva von Celsing, vet@hvarsta.com, 070-624 92 93
Anita Norrblom, anita@norrblom.se, 070-592 31 09
Lena Widebeck, lena@widebeck.se, 076-116 43 22
Annika Thunfors, annika.thunfors@gmail.com, 070-678 78 47
Emma Gustafsson, Gustafsson-95@hotmail.com, 070-094 30 25
Clara Oldenburg, ungdom, clara@oldeburgs.se, 070-763 30 89

Exteriörkommitté 2021/2023
Håkan Dahlin, ordförande, exterior@ssrk.se, 076-047 61 70
Geir Ove Andersen, exterior@frk.nu, 070-492 12 17
Birgitta Bergström, utstallning@ssrk-vn.se, 070-588 56 09
Anne Dagbäck Printz, utstallning@ssrkog.com, 070-677 17 99
Ingrid Grundström, utstallning@ssrknorrbotten.se, 076-632 84 48
Ylva Iletorp, ylva.iletorp@gmail.com, 076-764 31 13
Camilla Lundholm, camillalundholm@hotmail.com, 076-787 95 65
Annkristin Holmgren, annkristinholmgren@telia.com, 070-529 29 53

Funktionsbeskrivningskommitté, FB-RK, 2021/2023
Gunilla Lefwerth, ordförande, fbr@ssrk.se, 070-687 76 49
Cilla Hamfelt, cilla.hamfelt@gmail.com, 0174-213 25
Monica Svensson, monika.svensson@gmail.com, 070-663 93 71
Birgitta Torndal, Birgitta.torndal@gmail.com, 070-364 41 92
Mia-Fredrika Fredriksson, mia@femfot.se, 070-587 64 26
Anna Backe, ungdom, anna_backe@hotmail.com, 070-302 74 70

Kontaktpersoner rasklubbar 2021/2023
Chesapeake: Annkatrin Eide, ordforande.chesapeake@gmail.com, 0730-45 76 42
Curly: Lena Gottfridsson, lena@curlycottage.se, 0320-395 64
Flat: Ursula Thienemann, fbr@frk.nu, 076-848 33 00
Golden: Lena Ohlsson, mentalitet@goldenklubben.se, 070-640 77 86
Labrador: Ingegerd Wikström, mentalitet.ansv@labradorklubben.se, 070-770 25 35
Tollare: Marina Johnsson, marina@minpost.nu, 070-734 70 86

Arbetsgrupp för Funktionsbeskrivning Spaniel, FB-S 2021/2023
(lyder under Funktionsbeskrivning)
Eva Masthagen, sammankallande, fbs@ssrk.se 070-296 02 22
Hans Sundberg, hans_sundberg@telia.com 070-339 37 77
Jenny Höök, K9247@hotmail.com 070-395 43 43
Marie Steffenburg Wennberg, marie@fieldmaritime.se 070-605 88 77
Monika Jansson, info@mountjoy.se 073-703 92 49
Ulrika Larefalk, ulrika.larefalk@gmail.com 070-256 03 44
Pethra Lundin, pethra.lundin@gmail.com 070-368 80 60

Informationskommitté 2021/2023
Vakant

Tollingjaktkommitté 2021/2023
Sverker Haraldsson, ordförande, tollingjakt@ssrk.se, 0733-33 60 58
Torbjörn Holmgren, holmgren.torbjorn@telia.com, 070-340 18 59
Lasse Bengtsson, lb.lt@telia.com, 0430-105 59
Mats Gunnarson, mats62gunnarsson@telia.com, 0730-57 46 43
Robin Kinnunen, 070-2910181
Emma Nilbrink, ungdom, emma.nilbrink@live.se, 076-598 91 74

Viltspårkommitté 2021/2023
Christer Frisk, ordförande, viltspar@ssrk.se 070-315 21 09
Ewa-Lisa Hoel, elhoel24@gmail.com, 070-509 33 14
Karin Björck, karinbjorck4@gmail.com, 0703-18 71 85, 054-57 89 67
Jan-Inge Glenberg, sparprov@gmail.com, 070-569 63 01
Henrik Widlund, widlund1966@gmail.com, 072-205 94 84
Adjungerad: Lars-Inge Kvist, lars-inge.kvist@telia.com, 070-523 81 75, 046-73 81 75
Ungdom: Vakant

Spanieljaktkommitté 2021/2023
Petra Johansson, ordförande, spanieljakt@ssrk.se, 076-106 04 20
Bartek Brejski, info@berraskurser.se, 070-723 28 42
Morgan Hallgren, morganhallgren@hotmail.se, 070-563 40 47
Marcus Sjöborg, msjoborg1@gmail.com, 0760-87 83 03
Birgitta Elofsson, biggan@fedelms.se, 073-619 04 36
Kerstin Abbing, kerstin.abbing@umu.se, 070-305 87 15
Adjungerad: Elsebeth Bergqvist-Stoltz, elsebeth@ergosum.se, 070-690 12 12
Ungdom: Vakant

Domarutbildningskommitté 2021/2023
Caroline Hagström, ordförande, domarutbildning@ssrk.se, 0760-35 63 59
Petra Johansson, spanieljakt@ssrk.se, 076-106 04 20
Sverker Haraldsson, tollingjakt@ssrk.se, 0733-33 60 58
Leif Hernefalk, retrieverjakt@ssrk.se, 072-561 23 45
Sören Swärdh, soren.swardh@hotmail.com, 070-651 59 59
Christer Frisk, viltspar@ssrk.se, 070-315 21 09

Funktionärsutbildningskommitté 2021/2023
Anna Londré, ordförande, funkutbildning@ssrk.se, 070-288 80 72
Peter Flinck, ungdom@ssrk.se, 070-721 43 19
Catharina Lundberg, gulsporrens@nordiq.net, 070-526 30 86
Ungdom: Vakant

Mångfaldskommitté 2021/2023
Sverker Haraldssonm ordförande, tollingjakt@ssrk.se, 0733-33 60 58
Marie Ahlqvist, marie.ahlqvist@enterpriseinnovation.se, 0730-53 71 38
Lena Stenvall, Lena.stenvall@gmail.com, 070-200 87 76
Ola Björgell, ola.bjorgell@skane.se, 070-851 02 00
Ungdom – Vakant

Kommitté för arbetet med små rasklubbar 2021/2023
Maria Köhlström, ordförande, smarasklubbar@ssrk.se, 072-391 00 39

Retrieverjaktkommitté 2021/2023
Leif Hernefalk, ordförande, retrieverjakt@ssrk.se, 072-561 23 45
Sören Swärdh, soren.swardh@hotmail.com, 070-651 59 59
Per-Anders Norling, norling.pa@gmail.com, 076-161 94 17
Berth Nilsson, bitrretriever@ssrk.se, 070-530 93 36
Roger Westerman, roger.westerman@yahoo.se, 073-987 98 15, 016-720 41
Mirjam Axner, mirjam@carmals.se, 073-356 89 12
Kicki Pilenås, toottsan@hotmail.com, 070-370 05 65
Hans Westblad, hans@actualis.se, 070-526 31 05
Wilma Steen, ungdom, pimling99@gmail.com, 073-805 52 60

Arbetsgrupp för A-prov 2021/2023
(lyder under Retrieverjaktkommittén)
Roger Westerman, sammankallande, roger.westerman@yahoo.se, 073-987 98 15, 016-720 41
Tommy Borg, tommy.borg@yahoo.se, 070-540 07 60
Mats Närling, mats.narling@telia.com, 076-109 01 13
Per-Anders Norling, norling.pa@gmail.com, 076-161 94 17
Eddie Nilsson, eddie.nilsson@sydved.se, 070-525 16 91
Åza Vikström, cosmic-covers@telia.com, 070-522 56 88

Arbetsgrupp för B-prov 2021/2023
(lyder under Retrieverjaktkommittén)
Berth Nilsson, sammankallande, bitrretriever@ssrk.se, 070-530 93 36
Kicki Pilenås, toottsan@hotmail.com, 070-370 05 65
Mikael Rönnbäck, mikael.ronnback@telia.com, 070-300 96 02
Pehr Söderman, pehrs@fallout.se, 070-441 68 42
Andreas Josefsson, andreas.vega@outlook.com, 070-3822191
Wilma Steen, ungdom, pimling99@gmail.com, 073-805 52 60

Arbetsgrupp för C-prov 2021/2023
(lyder under Retrieverjaktkommittén )
Hans Westblad, sammankallande, hans@actualis.se, 070-526 31 05
Anna-Lena Wendt, swartalwen68@gmail.com, 070-960 63 15
Mats Närling, mats.narling@telia.com, 076-109 01 13
Mirjam Axner, mirjam@carmals.se, 073-356 89 12
Karin Thunander, Karin.thunader@telia.com, 070- 576 00 76
Leif Hernefalk, retrieverjakt@ssrk.se, 072-561 23 45

Arbetsgrupp för ungdomsfrågor 2021/2023
Peter Flinck, sammankallande, ungdom@ssrk.se, 070-721 43 19
Amelia Axelsson, ameliaaxelsson98@gmail.com, 070-999 09 44
Wilma Steen, pimling99@gmail.com, 073-399 89 19
Elin Rossander, elinrossander@hotmail.com, 072-730 69 85

Arbetsgrupp för arbetet med “Vårt medlemskap” 2021/2023
(lyder under ordförande)
Caroline Hagström, sammankallande, ordforande@ssrk.se, 0760-35 63 59
Torbjörn Håkansson, kassor@ssrk.se, 070-653 67 42
Petra Johansson, spanieljakt@ssrk.se, 076-106 04 20
Annika Åkerman. avel@sssrk.se, 070-684 01 07

Arbetsgrupp för arbetet med SSRK Prov 2021/2023
(lyder under ordförande)
Sverker Haraldsson, sammankallande, tollingjakt@ssrk.se, 0733-33 60 58
Birgitta Elofsson, biggan@fedelms.se, 073-619 04 36
Berth Nilsson, bitrretriever@ssrk.se, 070-530 93 36
Emma Nilbrink, emma.nilbrink@live.se, 076-598 91 74
Hans Westblad, hans@actualis.se, 070-526 31 05
Yvonne Schwermer-Herngren, yvonne@kennel-iago.se, 070-517 62 67

Scroll to top