Kommittéer och arbetsgrupper

Klubbens arbete bedrivs huvudsakligen i kommittéer och arbetsgrupper. Kommittéernas ansvar och arbetsuppgifter anges i Delegeringsordningar.    PDF

Avelskommitté 2023-2025
Annika Åkerman, ordförande avel@ssrk.se
Eva von Celsing vet@hvarsta.com
Anita Norrblom anita@norrblom.se
Lena Widebeck lena@widebeck.se
Annika Thunfors annika.thunfors@gmail.com
Clara Oldenburg, ungdom clara@oldenburgs.se

Exteriörkommitté 2023-2025
Håkan Dahlin, ordförande exterior@ssrk.se
Anne Dagbäck-Printz utstallning@ssrkog.com
Geir Ove Andersen exterior@frk.nu
Birgitta Bergström utstallning@ssrk-vn.se
Ingrid Grundström pennygirls@telia.com
Annkristin Holmgren annkristinholmgren@telia.com
Jens Karlsson  jens.artwaves@gmail.com
Ylva Iletorp, ungdom ylva.iletorp@gmail.com

Arbetsgrupp för exteriördomarkonferens
(lyder under Exteriörkommittén)
Håkan Dahlin, sammankallande exterior@ssrk.se
Geir Ove Andersen kennel@soklustens.se
Ingrid Grundström pennygirls@telia.com
Rigmor Långström dalsvedens@gmail.com
Anna-Karin Jiderlund anna-karin@ssrk.se
Ann Ekberg info@ssrk.se
Jens Karlsson  jens.artwaves@gmail.com

Funktionsbeskrivningskommitté Retriever, FB-RK, 2023-2025
Cilla Hamfelt, sammankallande fbr@ssrk.se
Anna Backe anna_backe@hotmail.com
Mia-Fredrika Fredriksson mia@femfot.se
Gunilla Lefwerth gunilla.lefwerth@gmail.com
Kerstin Persson poetrys@telia.com
Ursula Thienemann u.thienemann@telia.com
Birgitta Torndal birgitta.torndal@gmail.com

Kontaktpersoner retrieverrasklubbar 2023-2025
Chesapeake: Annkatrin Eide ordforande.chesapeake@gmail.com
Curly: Lena Gottfridsson lena@curlycottage.se
Flat: Ursula Thienemann fbr@frk.nu
Golden: Sara Berglund funktion@goldenklubben.se
Labrador: Ingegerd Wikström mentalitet.ansv@labradorklubben.se

Arbetsgrupp för Funktionsbeskrivning Spaniel, FB-S 2023-2025
(lyder under Funktionsbeskrivning)
Eva Masthagen, sammankallande eva_masthagen@hotmail.com
Hans Sundberg hans_sundberg@telia.com
Jenny Höök K9247@hotmail.com
Marie Steffenburg marie@fieldmaritime.se
Monika Jansson info@mountjoy.se
Ulrika Larefalk ulrika.larefalk@gmail.com
Pethra Lundin pethra.lundin@gmail.com

Informationskommitté 2023-2025
Nora Thenander, ordförande information@ssrk.se

Ungdomskommitté 2023-2025
Wilma Steen, ordförande ungdom@ssrk.se
Amy Haraldsson amy.haraldsson@ystad.nu
Ellinor Huusko huusko@live.se
Linnea Bernhardtz linnea.bernhardtz@gmail.com

Tollingjaktkommitté 2023-2025
Anne Karlström, ordförande tollingjakt@ssrk.se
Sverker Haraldsson sverkerharaldsson@mac.com
Lasse Bengtsson lb.lt@telia.com
Tina Joonas tinajoonas@mail.com
Susanne Stjernfeldt susanne.nest@hotmail.com
Malin Kånåhols malinkanahols@gmail.com
Emma Nilbrink, ungdom emma.nilbrink@live.se

Viltspårkommitté 2023-2025
Christer Frisk, ordförande viltspar@ssrk.se
Ewa-Lisa Hoel elhoel24@gmail.com
Jan-Inge Glenberg sparprov@gmail.com
Henrik Widlund widlund1966@gmail.com
Lars-Inge Kvist, adjungerad lars-inge.kvist@telia.com
Ungdom, vakant

Spanieljaktkommitté 2023-2025
Petra Johansson, ordförande spanieljakt@ssrk.se
Bartek Brejski info@berraskurser.se
Morgan Hallgren morganhallgren@hotmail.se
Marcus Sjöborg msjoborg1@gmail.com
Yvonne Schwermer-Herngren yvonne@kennel-iago.se
Kjell Munksten kjell@munksten.se
Ungdom, vakant

Domarutbildningskommitté, DUK 2023-2025
Caroline Hagström, ordförande domarutbildning@ssrk.se
Tove Pettersson domarutbildning@ssrk.se
Petra Johansson spanieljakt@ssrk.se
Vakant retrieverjakt@ssrk.se
Anne Karlström tollingjakt@ssrk.se
Mats Närling mats.narling@telia.com
Christer Frisk viltspar@ssrk.se

Funktionärsutbildningskommitté, FUK 2023-2025
Tove Pettersson, ordförande funkutbildning@ssrk.se
Catharina Lundberg catharina.lundberg@outlook.com
Wilma Steen, ungdom ungdom@ssrk.se

Retrieverjaktkommitté 2023/2025
Pehr Söderman, ordförande, retrieverjakt@ssrk.se
Eddie Nilsson, bprov@ssrk.se
Mats Närling, mats.narling@telia.com
Kicki Pilenås, toottsan@hotmail.com
Anna-Lena Wendt, wt@ssrk.se
Andreas Josefsson, andreas.vega@outlook.com
Anna Londré, info@crosstrials.se
Hans Olofsson, hans.olofsson@live.com
Wilma Steen, ungdom ungdom@ssrk.se

Arbetsgrupp för A-prov och MT 2023-2025
(lyder under Retrieverjaktkommittén)
Anna Londré, sammankallande aprov@ssrk.se
Anders Carlsson anders@carmals.se
Åza Wikström cosmic-covers@telia.com
Peter Hilding peterstemporara@gmail.com
Helena Lindström helenalindstrom@yahoo.se
Andreas Fälth andreas.falth@checkpointgroup.se

Arbetsgrupp för B-prov 2023-2025
(lyder under Retrieverjaktkommittén)
Eddie Nilsson, sammankallande bprov@ssrk.se
Pehr Söderman pehrs@fallout.se
Mikael Rönnbäck mikael.ronnback@telia.com
Helena Svensson helena.skrea@gmail.com
Berth Nilsson berth.n@bredband.net
Andreas Josefsson andreas.vega@outlook.com
Ulrika Ebenhard ullis.ebenhard@gmail.com

Arbetsgrupp för WT 2023-2025
(lyder under Retrieverjaktkommittén)
Anna-Lena Wendt, sammankallande wt@ssrk.se
Hans Westblad hans@actualis.se
Karin Thunander Karin.Thunander@telia.com
Annika Hecktor annika.hecktor@me.com
Lars Finne lars@finne.se

Arbetsgrupp för Regelrevidering jaktprov retriever
(lyder under Retrieverjaktkommittén)
Pehr Söderman, B-prov, sammankallande retrieverjakt@ssrk.se
Sören Swärdh, A-prov soren.swardh@hotmail.com
Hans Westblad, WT hans@actualis.se
Janne Ytterbom, golden jakt@goldenklubben.se
Bitte Sjöblom, labrador bittesjoblom@gmail.com
Hans Olofsson, flat hans.olofsson@live.com
Malin Kånåhols, tollare malinkanahols@gmail.com
Ewa Ekfeldt, SKK Jakthundskommittén ewa.ekfeldt@skk.se

Arbetsgrupp för utbildning av funktionärer inom retriever
(lyder under Retrieverjaktkommittén)
Mats Närling mats.narling@telia.com
Anna-Lena Wendt svartalwen68@gmail.com
Andreas Josefsson andreas.vega@outlook.com
Hans Westblad hans@actualis.se

Arbetsgruppen för prov och tävling inom samtliga verksamhetsområden
(lyder under ordförande)
Caroline Hagström, sammankallande ordforande@ssrk.se
Petra Johansson spanieljakt@ssrk.se
Anne Karlström tollingjakt@ssrk.se

Arbetsgrupp för arbetet med SKK Start
(lyder under ordförande)
Leif Hernefalk, sammankallande leif.hernefalk@ssrk.se
Birgitta Elofsson fedelmia@gmail.com
Berth Nilsson bitrretriever@ssrk.se
Sverker Haraldsson sverkerharaldsson@mac.com
Hans Westblad hans@actualis.se
Yvonne Schwermer-Herngren yvonne@kennel-iago.se
Christer Frisk viltspar@ssrk.se
Cilla Hamfelt cilla.hamfelt@gmail.com

Arbetsgrupp för Vårt medlemskap
Representanter från SSRKs avdelningar
Agneta Strömwall, SSRK Gävleborg
Karin Wigert, SSRK Dalarna
Representanter från SSRKs rasklubbar
Gun Eriksson, Goldenklubben
Kristina Axelsson Lager, Flatklubben
Representanter från SSRK HS
Caroline Hagström, ordförande (sammankallande), ordforande@ssrk.se
Annika Åkerman, avelsansvarig, avel@ssrk.se

Arbetsgrupp för Ekonomi och medlemsavgifter
Representanter från SSRKs avdelningar
Peter Landén, SSRK Västra
Agne Nyberg, SSRK Dalarna
Representanter från SSRKs rasklubbar
Mats Viker, Tollarklubben
Bo Norling, Labradorklubben
Gisela Wieholm Backlund, Clumberklubben
Representanter från SSRK HS
Oliver Westlin, kassör (sammankallande), kassor@ssrk.se
Torbjörn Håkansson, vice ordförande, viceordf@ssrk.se

 

Scroll to top