Fullmäktige, Representantskap, Funktionärsträff och Kennelfullmäktige

Funktionärsträff

Funktionärsträff: Huvudstyrelsen kallar verksamhetsansvariga inom avdelningar och rasklubbar samt JIS till Funktionärsträff där de utmaningar och problem som SSRK står inför diskuteras och arbetas med.

Kommande Funktionärsträffar:
Retriever (digitala träffar)
9 november: om C-prov
16 november: om B-prov
23 november: om A-prov

20 - 21 november 2021, Scandic Upplands Väsby
23 - 24 april 2022

SSRKs Representantskap

Huvudstyrelsen kallar till Representantskap det år då ordinarie Fullmäktigemöte inte hålls.
Representantskapet består av huvudstyrelsens ledamöter och utsedda representanter från avdelningar och rasklubbar. Varje avdelning och rasklubb har rätt att utse en representant.

Kommande Representantskap:
23 - 24 april 2022

 

SSRKs Fullmäktige

Fullmäktigemötet är SSRKs högsta beslutande organ.

Från Fullmäktige 29 maj 2021
Verksamhetsberättelse 2019    PDF
Verksamhetsberättelse 2020    PDF
Verksamhetsplan och budget 2021, planeringsramar för 2022-2023    PDF
Protokoll fört vid ordinarie Fullmäktigemöte den 29 maj 2021 via Zoom och VoteIT    PDF

Från Fullmäktige 18 - 19 maj 2019
Verksamhetsberättelse 2018    PDF
Verksamhetsplan och rambudget för 2019 - 2021    PDF
Protokoll fört vid ordinarie Fullmäktigemöte den 18 till 19 maj 2019 på Scandic Upplands Väsby    PDF

 

Kennelfullmäktige

Kennelfullmäktige, KF, är Svenska Kennelklubbens riksdag och hålls vartannat år med delegater från SKKs länsklubbar, specialklubbar verksamhetsklubbar och Sveriges Hundungdom.. Kennelfullmäktige 2021: 22 – 24 oktober. Mer info på SKKs hemsida.

Scroll to top