Fullmäktige, Representantskap, Funktionärsträff och Kennelfullmäktige

Funktionärsträff

Funktionärsträff: Huvudstyrelsen kallar verksamhetsansvariga inom avdelningar och rasklubbar samt JIS till Funktionärsträff där de utmaningar och problem som SSRK står inför diskuteras och arbetas med.

Kommande Funktionärsträff
22 - 23 april 2023

SSRKs Representantskap

Huvudstyrelsen kallar till Representantskap det år då ordinarie Fullmäktigemöte inte hålls.
Representantskapet består av huvudstyrelsens ledamöter och utsedda representanter från avdelningar och rasklubbar. Varje avdelning och rasklubb har rätt att utse en representant.

Kommande Representantskap
2024

 

SSRKs Fullmäktige

Fullmäktigemötet är SSRKs högsta beslutande organ.

Från Fullmäktige 29 maj 2021
Verksamhetsberättelse 2019    PDF
Verksamhetsberättelse 2020    PDF
Verksamhetsplan och budget 2021, planeringsramar för 2022-2023    PDF
Protokoll fört vid ordinarie Fullmäktigemöte den 29 maj 2021 via Zoom och VoteIT    PDF

Kommande SSRK-fullmäktige
27 - 28 maj 2023

Kennelfullmäktige

Kennelfullmäktige, KF, är Svenska Kennelklubbens riksdag och hålls vartannat år med delegater från SKKs länsklubbar, specialklubbar verksamhetsklubbar och Sveriges Hundungdom.. Kennelfullmäktige 2021: 22 – 24 oktober. Mer info på SKKs hemsida.

Protokoll från tidigare Fullmäktigemöten
2021    PDF
2019    PDF
2017    PDF
2015    PDF
2013    PDF
2012    PDF
2011    PDF
2010    PDF
2009    PDF
2008    PDF
2007    PDF
2006    PDF
2005    PDF
2002    PDF
2000    PDF

Scroll to top