Fullmäktige, Representantskap, Funktionärsträff och Kennelfullmäktige

SSRKs Representantskap
18 - 19 april 2020
Inställt

Huvudstyrelsen kallar till Representantskap det år då ordinarie Fullmäktigemöte inte hålls.
Representantskapet består av huvudstyrelsens ledamöter och utsedda representanter från avdelningar och rasklubbar. Varje avdelning och rasklubb har rätt att utse en representant.
Program

 

Funktionärsträff
18 - 19 april 2020
Inställt

Huvudstyrelsen kallar verksamhetsansvariga inom avdelningar och rasklubbar samt JIS till Funktionärsträff där de utmaningar och problem som SSRK står inför diskuteras och arbetas med.
Program:
Avel och FB-R
Retrieverjakt
Spanieljakt
Viltspår

Funktionärsträff 2021: 10 - 11 april

SSRKs Fullmäktige
29 - 30 maj 2021

Fullmäktigemötet är SSRKs högsta beslutande organ. Mer information om kommande Fullmäktige kommer efter hand.
Dagordningen publiceras här på hemsidan.

Från Fullmäktige 18 - 19 maj 2019
Verksamhetsberättelse 2018    PDF
Verksamhetsplan och rambudget för 2019 - 2021    PDF
Protokoll    PDF

 

Kennelfullmäktige 2021

Kennelfullmäktige, KF, är Svenska Kennelklubbens riksdag och hålls vartannat år. Mer info på SKKs hemsida.

Scroll to top