Fullmäktige, Representantskap, Funktionärsträff och Kennelfullmäktige

Funktionärsträff
Årets träff inställd på grund av pandemin

Funktionärsträff: Huvudstyrelsen kallar verksamhetsansvariga inom avdelningar och rasklubbar samt JIS till Funktionärsträff där de utmaningar och problem som SSRK står inför diskuteras och arbetas med.

SSRKs Representantskap

Huvudstyrelsen kallar till Representantskap det år då ordinarie Fullmäktigemöte inte hålls.
Representantskapet består av huvudstyrelsens ledamöter och utsedda representanter från avdelningar och rasklubbar. Varje avdelning och rasklubb har rätt att utse en representant.

 

SSRKs Fullmäktige
Digitalt Fullmäktige 29 - 30 maj 2021

Mer information om kommande Fullmäktige kommer till avdelningar och rasklubbar via kansliet. Dagordningen publiceras här på hemsidan.

Valberedningens förslag till Fullmäktige 2021    PDF
Presentation av:
Håkan Dahlin, Christer Frisk, Petra Johansson, Annika Åkerman    PDF

Fullmäktigemötet är SSRKs högsta beslutande organ.

Från Fullmäktige 18 - 19 maj 2019
Verksamhetsberättelse 2018    PDF
Verksamhetsplan och rambudget för 2019 - 2021    PDF
Protokoll    PDF

 

Kennelfullmäktige 2021

Kennelfullmäktige, KF, är Svenska Kennelklubbens riksdag och hålls vartannat år. Mer info på SKKs hemsida.

Scroll to top