Certifierad tävlingsledare WT Retriever

För att ytterligare stärka tävlingsformen, höja kvaliteten på våra Working Test och samtidigt göra våra svenska WT-ekipage mer konkurrenskraftiga i internationella sammanhang har SSRK satt samman en utbildning för Certifierade tävlingsledare WT Retriever.

Vi återkommer här på hemsidan om tid och plats för nästa kurs.

Certifiering av tävlingsledare
Inleds med tre teoretiska pass på ca 2,5 timmar/pass. Dessa pass kan med fördel ske digitalt. Därtill genomförs en heldag (8 timmar) med i huvudsak praktisk genomgång och övningar. För certifiering krävs obligatorisk närvaro och aktivt deltagande på alla ingående delar. För att erhålla certifiering ska deltagaren också inom två år efter avslutad utbildning, under överinseende av en mentor (certifierad tävlingsledare, auktoriserad eller diplomerad WT-domare), fungera som biträdande tävlingsledare på ett WT alla klasser (behöver ej vara ett officiellt WT).

Bakgrundskrav deltagare
● Giltigt medlemskap i SSRK.
● Ha en tydlig målsättning att fungera som tävlingsledare vid Workingtest.
● Fört egentränad hund på WT till pris i öppenklass. Erfarenheter som avses får inte vara äldre än fem år.
● Erfarenhet från funktionärsuppdrag på Workingtest, exempelvis biträdande tävlingsledare, rutansvarig, kommissarie, skytt, kastare.
● Genuint jakthundsintresse och erfarenhet från jakt med retriever, företrädesvis som apportör och/eller jägare.
● Social kompetens, hög integritet och ödmjukhet.
● Förmåga att föra en bra dialog med domare, funktionärer och startande.
● Förmåga att fatta snabba beslut, tydligt kunna motivera dem och hantera plötsliga förändringar.

Scroll to top