Valberedning och revisorer

Valberedning

Efter beslut av 2021 års Fullmäktige:

Sammankallande: Marie Ahlqvist, valberedning@ssrk.se
Elsebeth Stoltz Bergqvist
Pia Nordin
Roger Westerman, suppleant

Revisorer

Efter beslut av 2021 års Fullmäktige.

Tommy Winberg, 018-50 06 08, 070-824 86 33, revisor@ssrk.se
Sara Wallinder, PwC, 072-353 08 77, sara.wallinder@pwc.com

Revisorssuppleanter
Jörgen Norrblom, 070-779 20 05, jorgen@norrblom.se
Maria Wigenfeldt, PwC, 070-929 51 31, maria.wigenfeldt@pwc.com

Scroll to top