Valberedning och revisorer

Valberedning

Efter beslut av 2023 års Fullmäktige:

Anita Ohlson, sammankallande
valberedning@ssrk.se
Catharina Lundberg
Sverker Haraldsson

Suppleant, vakant

Revisorer

Efter beslut av 2023 års Fullmäktige.

Tommy Winberg, 018-50 06 08, 070-824 86 33, revisor@ssrk.se
Sara Wallinder, PwC, 072-353 08 77, sara.wallinder@pwc.com

Revisorssuppleanter
Jörgen Norrblom, 070-779 20 05, jorgen@norrblom.se
Maria Wigenfeldt, PwC, 070-929 51 31, maria.wigenfeldt@pwc.com

Scroll to top