Valberedning och revisorer

Valberedning

Efter beslut av 2019 års Fullmäktige.

Sammankallande: Bitte Sjöblom,
0708-36 35 32, bittesjoblom@gmail.co
Lasse Johnsson
Mette Franek
Catharina Lundberg, suppleant

Valberedningens förslag till Fullmäktige 2021    PDF
Presentation av:
Håkan Dahlin, Christer Frisk, Petra Johansson, Annika Åkerman    PDF

Revisorer

Efter beslut av 2019 års Fullmäktige.

Tommy Winberg, 070-824 86 33, revisor@ssrk.se
Sara Wallinder, PwC, 072-353 08 77, sara.wallinder@pwc.com

Revisorssuppleanter
Jörgen Norrblom, 070-779 20 05, jorgen@norrblom.se
Maria Wigenfeldt, PwC, 070-929 51 31, maria.wigenfeldt@pwc.com

Scroll to top