Valberedning och revisorer

Valberedning

Efter beslut av 2021 års Fullmäktige:

Marie Ahlqvist, sammankallande
valberedning@ssrk.se
Elsebeth Stoltz Bergqvist
Roger Westerman

Valberedningens förslag till fullmäktige    PDF

Presentationer av nominerade till Fullmäktige 2023

Anne (Titti) Karlström ledamot, 2023 - 2027, nyval    PDF
Benke Odenmark, ledamot, 2023 - 2027, nyval    PDF
Oliver Westlin, ledamot, 2023 - 2027, nyval    PDF
Tove Pettersson, suppleant 1, 2023 - 2027, nyval    PDF
Nora Thenander, suppleant 2, 2023 - 2025, nyval    PDF
Linda Johansson, suppleant 3, 2023 - 2025, nyval    PDF
Wilma Steen, suppleant 4, 2023 - 2025, nyval    PDF

Revisorer

Efter beslut av 2021 års Fullmäktige.

Tommy Winberg, 018-50 06 08, 070-824 86 33, revisor@ssrk.se
Sara Wallinder, PwC, 072-353 08 77, sara.wallinder@pwc.com

Revisorssuppleanter
Jörgen Norrblom, 070-779 20 05, jorgen@norrblom.se
Maria Wigenfeldt, PwC, 070-929 51 31, maria.wigenfeldt@pwc.com

Scroll to top