Funktionärsutbildning retriever

SSRK tillhandahåller ett utbildningsmaterial för SSRKs avdelningar att använda vid utbildning av funktionärer till retrieverjaktprov.

Materialet består av en checklista riktad till dig som ska hålla funktionärsutbildningen, samt ett grundmaterial i PowerPoint-format som används i samband med funktionärsutbildningen.

Planerar du genomföra funktionärsutbildning i din avdelning?
Kontakta SSRK Funktionärsutbildningskommitté för att få del av utbildningsmaterialet samt få råd och tips inför utbildningen. Mejla till funkutbildning@ssrk.se

Scroll to top