Instruktörsutbildningar

SSRKs Instruktörsutbildning har funnits sedan 1996 och syftar till att skapa kursledare som är särskilt förtrogna med våra rasers egenskaper och användningsområde. Utbildningen är upplagd i två block. En basplatta, diplomering, och en specialistkompetensplatta, certifiering. Idag kan man specialisera sig inom fyra områden; retriever, spaniel, tolling och viltspår. Läs mer om utbildningens struktur och innehåll under respektive block.
Scroll to top