VILTSPÅRPROV

Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och hundförarens kunskaper i att söka efter skadat klövvilt. Ett tränat viltspårekipage kan används till eftersök vid jakt på klövvilt och fyller då en synnerligen viktig funktion.

Utveckla ett givande samarbete med din hund

Genom att ägna dig åt viltspår med din hund erbjuder du gott om naturlig stimulans och en aktivitet som lämpar sig väl för de allra flesta hundar, såväl spaniel- som retrieverraser.

Som sysselsättning och träningsform möjliggör viltspår goda förutsättningar för att utveckla ett givande samarbete mellan förare och hund. För den intresserade finns kurser i ämnet och Svenska Spaniel och Retrieverklubben arrangerar årligen en mängd viltspårprov över landet. Läs mer

Regler vid jakt med hund

Det finns viktiga regler att beakta när man jagar med hund. Jägareförbundet informerar.

Vad händer i din avdelning eller rasklubb?

Scroll to top