Huvudstyrelsen

Stående: Christer Frisk, Torbjörn Håkansson, Caroline Hagström, Sverker Haraldsson, Kerstin Abbing, Håkan Dahlin, Gunilla Lefwerth och Anna Londré. Sittande: Annika Åkerman, Petra Johansson, Berth Nilsson och Leif Hernefalk.

Huvudstyrelsen 2021 - 2023

Ordförande, ledamot i verkställande utskottet, Domarutbildningsansvarig
Caroline Hagström, ordforande@ssrk.se 0760-35 63 59

Vice ordförande, ledamot i verkställande utskottet, Kassör, Ekonomisk administration, se nedan
Torbjörn Håkansson, kassor@ssrk.se 070-653 67 42

Utställnings- och Exteriöransvarig, ledamot i verkställande utskottet
Håkan Dahlin, exterior@ssrk.se 076-047 61 70

Retrieverjaktansvarig
Leif Hernefalk, retrieverjakt@ssrk.se 072-561 23 45

Biträdande retrieverjaktansvarig, Suppleant 4
Berth Nilsson, bitrretriever@ssrk.se 070-530 93 36

Spanieljaktansvarig
Petra Johansson, spanieljakt@ssrk.se 076-106 04 20

Tollingjaktansvarig, Mångfaldansvarig
Sverker Haraldsson, tollingjakt@ssrk.se 0733-33 60 58

Viltspåransvarig
Christer Frisk, viltspar@ssrk.se 070-315 21 09

Avelsansvarig
Annika Åkerman, avel@ssrk.se 070-684 01 07

Informationsansvarig
Vakant

Ansvarig för arbetet med små rasklubbar
Maria Köhlström, smarasklubbar@ssrk.se 072-391 00 39

Sekreterare, Suppleant 1
Kerstin Abbing, sekreterare@ssrk.se 070-305 87 15

Funktionärsutbildningsansvarig, Suppleant 2
Anna Londré, funkutbildning@ssrk.se 070-288 80 72

Funktionsansvarig, Suppleant 3
Gunilla Lefwerth, fbr@ssrk.se 070-687 76 49

Adjungerade till huvudstyrelsen 2021 - 2023

Ungdomsfrågor
Peter Flinck, ungdom@ssrk.se 070-721 43 19

Funktionsbeskrivning Spaniel
Eva Masthagen, fbs@ssrk.se
070-296 02 22

Kansliet
Ann Ekberg, info@ssrk.se 076-180 23 33

Webmaster
Lars Gunnar Lindén, webmaster@ssrk.se 070-742 23 30

Övrigt

Ekonomisk administration
Marie Niklasson, ekonomi@ssrk.se 070-692 15 69

 

Presentation av nyvalda styrelseledamöter

Kerstin Abbing, Håkan Dahlin, Christer Frisk, Petra Johansson, Annika Åkerman    PDF

Scroll to top