Huvudstyrelsen 2023 - 2025

Stående: Caroline Hagström, Christer Frisk, Torbjörn Håkansson, Annika Åkerman, Tommy Winberg (revisor), Oliver Westlin, Ann Ekberg (kansliet). Sittande: Håkan Dahlin, Tove Pettersson, Benke Odenmark, Petra Johansson, Anne Karlström. På bilden saknas Nora Thenander, Linda Johansson och Wilma Steen.

Huvudstyrelsen 2023 - 2025

Ordförande, ledamot i verkställande utskottet
Caroline Hagström, ordforande@ssrk.se 0760-35 63 59

Vice ordförande, ledamot i verkställande utskottet
Torbjörn Håkansson, viceordf@ssrk.se 070-653 67 42

Kassör, ledamot i verkställande utskottet
Oliver Westlin,  kassor@ssrk.se 073-423 49 60

Retrieverjaktansvarig
Benke Odenmark, retrieverjakt@ssrk.se 070-422 62 99

Spanieljaktansvarig
Petra Johansson, spanieljakt@ssrk.se 076-106 04 20

Tollingjaktansvarig
Anne Karlström, tollingjakt@ssrk.se 070-898 76 54

Viltspåransvarig
Christer Frisk, viltspar@ssrk.se 070-315 21 09

Utställnings- och Exteriöransvarig
Håkan Dahlin, exterior@ssrk.se 076-047 61 70

Avelsansvarig
Annika Åkerman, avel@ssrk.se 070-684 01 07

Utbildningsansvarig
Tove Pettersson, domarutbildning@ssrk.se, funkutbildning@ssrk.se 073-834 35 03

Informationsansvarig
Nora Thenander, information@ssrk.se 073-820 60 20

Funktionsbeskrivningsansvarig
Linda Johansson, funkbeskrivning@ssrk.se 070-696 36 76

Ungdomsansvarig
Wilma Steen, ungdom@ssrk.se 073-399 89 19

Adjungerad till huvudstyrelsen 2023 - 2025

Kansliet
Ann Ekberg, info@ssrk.se 076-180 23 33

Övrigt

Webmaster
Lars Gunnar Lindén, webmaster@ssrk.se 070-742 23 30

Ekonomisk administration
Marie Niklasson, ekonomi@ssrk.se 070-692 15 69

 

Presentation av nyvalda styrelseledamöter

Anne (Titti) Karlström ledamot, 2023 - 2027    PDF
Benke Odenmark, ledamot, 2023 - 2027    PDF
Oliver Westlin, ledamot, 2023 - 2027    PDF
Tove Pettersson, suppleant 1, 2023 - 2027   PDF
Nora Thenander, suppleant 2, 2023 - 2025   PDF
Linda Johansson, suppleant 3, 2023 - 2025    PDF
Wilma Steen, suppleant 4, 2023 - 2025   PDF

Scroll to top