Huvudstyrelsen

Styrelsen efter Fullmäktige 2019: Marie Ahlqvist, Sverker Haraldsson, Caroline Hagström, Gunilla Lefwerth, Eva von Celsing, Anna Londré (delvis skymd), Lars Ramberg, Leif Hernefalk, Elsebeth Bergqvist-Stoltz, Berth Nilsson, Torbjörn Håkansson och Bo Norling.

Huvudstyrelsen 2019 - 2021

Ordförande, ledamot i verkställande utskottet
Lars Ramberg, ordforande@ssrk.se, 076-180 23 30

Vice ordförande, ledamot i verkställande utskottet, Viltspåransvarig, Domarutbildningsansvarig
Caroline Hagström, viltspar@ssrk.se, domarutbildning@ssrk.se, 073-687 01 99

Kassör, ledamot i verkställande utskottet, Ekonomisk administration, se nedan
Torbjörn Håkansson, kassor@ssrk.se, 070-653 67 42

Utställnings- och Exteriöransvarig
Annkristin Holmgren, adjungerad till huvudstyrelsen
adjexterior@ssrk.se, 070-529 29 53

Retrieverjaktansvarig
Leif Hernefalk, retrieverjakt@ssrk.se, 072-561 23 45

Biträdande retrieverjaktansvarig, Suppleant 4
Berth Nilsson, bitrretriever@ssrk.se, 070-530 93 36

Spanieljaktansvarig
Elsebeth Bergqvist-Stoltz, spanieljakt@ssrk.se,
070-690 12 12

Tollingjaktansvarig, Mångfaldansvarig
Sverker Haraldsson, tollingjakt@ssrk.se, 0733-33 60 58

Avelsansvarig, Ungdomsansvarig
Eva von Celsing, avel@ssrk.se, 070-624 92 93

Informationsansvarig
Marie Ahlqvist, information@ssrk.se, 0730-53 71 38

Sekreterare, Suppleant 1
Bo Norling, sekreterare@ssrk.se, 0708-77 53 37

Funktionärsutbildningsansvarig, Suppleant 2
Anna Londré, funkutbildning@ssrk.se, 070-288 80 72

Funktionsansvarig, Suppleant 3
Gunilla Lefwerth, fbr@ssrk.se, 070-687 76 49

Adjungerade till huvudstyrelsen 2019 - 2021

Utställnings- och Exteriöransvarig
Annkristin Holmgren

Kansliet
Ann Ekberg, info@ssrk.se, 076-180 23 33

Webmaster
Lars Gunnar Lindén, webmaster@ssrk.se, 070-742 23 30

Övrigt

Ekonomisk administration
Marie Niklasson, ekonomi@ssrk.se, 070-692 15 69

Scroll to top