Huvudstyrelsen 2023 - 2025

Huvudstyrelsen i maj 2023. Stående: Caroline Hagström, Christer Frisk, Torbjörn Håkansson, Annika Åkerman, Tommy Winberg (revisor), Oliver Westlin, Ann Ekberg (kansliet). Sittande: Håkan Dahlin, Tove Pettersson, Benke Odenmark, Petra Johansson, Anne Karlström. På bilden saknas Nora Thenander och Wilma Steen.

Huvudstyrelsen 2023 - 2025

Ordförande, ledamot i verkställande utskottet
Caroline Hagström, ordforande@ssrk.se 0760-35 63 59

Vice ordförande, ledamot i verkställande utskottet
Torbjörn Håkansson, viceordf@ssrk.se

Kassör, ledamot i verkställande utskottet
Oliver Westlin,  kassor@ssrk.se

Retrieverjaktansvarig
Vakant, retrieverjakt@ssrk.se

Spanieljaktansvarig
Petra Johansson, spanieljakt@ssrk.se

Tollingjaktansvarig
Anne Karlström, tollingjakt@ssrk.se

Viltspåransvarig
Christer Frisk, viltspar@ssrk.se

Exteriöransvarig
Håkan Dahlin, exterior@ssrk.se

Avelsansvarig
Annika Åkerman, avel@ssrk.se

Utbildningsansvarig
Tove Pettersson, domarutbildning@ssrk.se, funkutbildning@ssrk.se

Informationsansvarig
Nora Thenander, information@ssrk.se

Funktionsbeskrivningsansvarig
Se, adjungerad till styrelsen

Ungdomsansvarig
Wilma Steen, ungdom@ssrk.se

Adjungerade till huvudstyrelsen 2023 - 2025

Ansvarig Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)
Cilla Hamfelt fbr@ssrk.se

Kansliet
Ann Ekberg, info@ssrk.se 076-180 23 33

Övrigt

Webmaster
Lars Gunnar Lindén, webmaster@ssrk.se

Ekonomisk administration
Marie Niklasson, ekonomi@ssrk.se

 

Presentation av nyvalda styrelseledamöter

Anne (Titti) Karlström ledamot, 2023 - 2027    PDF
Oliver Westlin, ledamot, 2023 - 2027    PDF
Tove Pettersson, suppleant, 2023 - 2027   PDF
Nora Thenander, suppleant, 2023 - 2025   PDF
Wilma Steen, suppleant, 2023 - 2025   PDF

Scroll to top