Instruktörsutbildning, diplomering

Diplomeringsutbildningen syftar till att deltagaren efter genomförd kurs ska ha kunskap och kompetens i att planera och genomföra valp- och grundkurser. Utbildningens innehåll omfattar bland annat pedagogik, bemötande av kursdeltagare, hundens inlärning och grundläggande träning av de hundraser som ingår i SSRK.

Texten nedan som PDF

Krav för att bli antagen
till diplomeringsutbildningen
instruktör BAS

  • Medlem i SSRK organisationen och väl förtrogen med SSRKs syfte, målsättning och organisation.
  • Tränat och fört egen hund till pris i nybörjarklass på retrieverprov B (instruktör retriever).
  • Tränat och fört egen hund till pris i nybörjarprov B (instruktör spaniel).
  • Lämplig pedagogisk fallenhet för att utbilda hundägare.
  • Två referenser som intygar din lämplighet som instruktör.
  • Undantag från någon av kraven ovan kan, om särskilda skäl föreligger, beviljas av utbildningsansvarig hos SSRK. Detta kommer att ske mycket restriktivt och ska noga motiveras.

Godkänt avslutningsprov = Diplomering

Sammanfattning av kursinnehållet
i instruktör BAS

Två helger, fredag eftermiddag till söndag eftermiddag, samt hemarbete.

Helg 1
-  Organisation SSRK, utbildningsmål och syfte
-  Pedagogik och bemötande
-  Valpkurs - kursplan och problemlösning
-  Vardagslydnad - kursplan och problemlösning

Hemarbete
Genomförande av två kurser i egen avdelningen. Skriftlig redovisning av kursplan, genomförande och problemlösning. Skriftliga kursutvärdering av instruktör, lokal handledare från avdelning samt deltagare. Skriftligt prov (hemtenta).

Helg 2
-  Utvärdering & reflektion
-  Etologi
-  Rastypiska beteenden retriever/spaniel
-  Lagar, hund & jakt
-  Resultat från teoriprov (hemtenta)

Ska avdelningen/klubben betala? Förslag till avtal

SSRK har tagit fram ett förslag till avtal som avdelningen/rasklubb/JIS kan teckna med en person som skickas, i de fall där avdelningen/rasklubben/JIS betalar utbildningen.    Word   PDF

Scroll to top