Instruktörsutbildning, diplomering

Diplomeringsutbildning Instruktör BAS kursstart 2023

Diplomeringsutbildningen syftar till att deltagaren efter genomförd kurs ska ha kunskap och kompetens i att planera och genomföra valp- och grundkurser. Utbildningens innehåll omfattar bland annat pedagogik, bemötande av kursdeltagare, hundens inlärning och grundläggande träning av de hundraser som ingår i SSRK.

Texten nedan som PDF

Krav för att bli antagen
till diplomeringsutbildningen
instruktör BAS

  • Medlem i SSRK organisationen och väl förtrogen med SSRKs syfte, målsättning och organisation.
  • Tränat och fört egen hund till pris i nybörjarklass på retrieverprov B (instruktör retriever).
  • Tränat och fört egen hund till pris i nybörjarprov B (instruktör spaniel).
  • Lämplig pedagogisk fallenhet för att utbilda hundägare.
  • Två referenser som intygar din lämplighet som instruktör.
  • Undantag från någon av kraven ovan kan, om särskilda skäl föreligger, beviljas av utbildningsansvarig hos SSRK. Detta kommer att ske mycket restriktivt och ska noga motiveras.

Godkänt avslutningsprov = Diplomering

Sammanfattning av kursinnehållet
i instruktör BAS

Två helger, fredag eftermiddag till söndag eftermiddag, fyra digitala föreläsningskvällar, samt hemarbete och en hemtenta.

Helg 1
- Pedagogik och bemötande
- Valpkurs - kursplan och problemlösning
- Vardagslydnad - kursplan och problemlösning
- Praktiska övningar

Digitalt
- Organisation SSRK, utbildningsmål och syfte, en kväll
- Etologi, två kvällar samt hemtenta
- Lagar, hund och jakt, en kväll

Hemarbete
- Genomförande av två kurser i egna avdelningen med handledning av mentor
- Skriftlig redovisning av kursplan, genomförande och problemlösning.
- Skriftliga kursutvärdering av instruktör, mentor från avdelning samt deltagare.
- Skriftligt prov (hemtenta).

Inlämning av skriftlig redovisning, kursutvärdering och prov till kursledningen enligt instruktion.

Helg 2
- Utvärdering & reflektion
- Resultat från teoriprov (hemtenta)
- Rastypiska beteenden retriever/spaniel
- Praktisk träning och upplägg för grundkurs för retriever/spaniel

Kurskostnad uppskattas till ca 15 000:-/person inklusive logi (Ej mat eller resa inkluderat). Anmälan till kursstart vårterminen 2023 sker till funkutbildning@ssrk.se senast 30 juni 2022. För att en utbildningsstart ska ske krävs ett deltagarantal på minst 6 personer.

Ska avdelningen/klubben betala? Förslag till avtal

SSRK har tagit fram ett förslag till avtal som avdelningen/rasklubb/JIS kan teckna med en person som skickas, i de fall där avdelningen/rasklubben/JIS betalar utbildningen.    Word   PDF

Scroll to top