SKK Start: Uppdatering april 2024

Nu kan vi administrera alla prov och tävlingar inom retriever, spaniel, tolling och viltspår. Vi har tidigare gått ut med information på hemsidan om vårt nya anmälningssystem - SKK Start. Dags för lite uppdatering, men först lite repetition.

ALLA som ska använda och anmäla hundar i SKK Start måste skapa ett eget konto. För att göra detta måste man ha en korrekt mailadress. Man kan inte ha olika konton med olika mailadresser. Ett konto och en unik mailadress för den person det gäller.

Så här långt har vi kommit
Vi kan nu administrera alla prov och tävlingar inom retriever, spaniel, tolling och viltspår.

Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) släpar lite men kommer att göras klart inom den närmaste tiden.

Det här innebär att vi kan skapa provtillfällen och göra dessa publika. Det finns redan nu ett mycket stort antal prov inlagda. Proven kan lottas och vi kan få startlistor.

Domaren kan få tillgång till provet och de hundar som ska dömas kommer till domarens egen app. Denna app är enbart till för domarna. Inga andra kommer åt den. Alla domaren måste ha ett eget konto och det gäller även utländska domare. Resultat kan endast registreras på detta domarkonto.

Resultatlista för det enskilda provet skapas, görs publikt och stambokföringen på SKK kommer att gå snabbare.

Vi har skapat ett funktionärsregister (databas) med ca 700 olika personer som är inlagda i systemet.

Lottningen fungerar
I SKK Start finns möjlighet till två typer av lottningsprocedurer: Slumpmässig lottning och prioriterad lottning.

Den slumpmässiga lottningen används vid WT retriever, Spanielprov och Tollingprov. Den prioriterade lottningen används vid retrieverprov A och B. Denna tar hänsyn till antal starter i klassen det sista året. Vi har haft problem med denna lottningsprocedur men glädjande nog är detta problem nu löst. Vi har testat detta och det fungerar som det ska.

Sammanfattning: Bägge lottningsprocedurerna fungerar nu på rätt sätt.

Lösa trådar som vi nu betar av i snabb takt
Vi arbetar fortfarande med en del frågor som vi kallar lösa trådar.

  • Anmälda. Det kommer att finnas en lista på alla de som anmäler sig till ett specifikt prov..
  • Synliga prov. Vi får en del frågor varför en del prov inte syns. I systemet finns en funktion där arrangören kan lägga in provet dolt och därefter själv bestämma när det ska göras publikt. Det är alltså arrangören som avgör när det ska synas.

Utbildning
Domare. Alla domare inom retriever (ca 70 st) har fått en utbildning och övriga är i full gång.
Kassörer. Alla kassörer har inbjudits till utbildning och de flesta deltog.
Administratörer. Utbildning av administratörer i avdelningar / rasklubbar har genomförts, s k LA (lokaladmin).

Många avdelningar/rasklubbar har nu utbildning på ’hemmaplan’ för medlemmarna.

Frågor
Om det finns frågor ska man i första hand vända sig till arrangören eller jaktprovsansvarig i avdelning eller rasklubb.

Den enskilda medlemmen kan sköta allt via skkstart.se på egna kontot.

Vi i arbetsgruppen jobbar fortfarande intensivt för att säkerställa att alla delar i systemet fungerar. Om vi alla hjälps åt och ni anmäler de fel/problem ni hittar så är vägen framåt mycket lättare. Försök och behåll en positiv attityd även om det krånglar. Detta är ett bra system som kommer att bli riktigt bra. Vidareutveckling sker i ett mycket gott kontinuerligt samarbete med SKK och utvecklarna direkt.

Arbetsgruppen för SKK Start
Leif Hernefalk

Scroll to top