Nyheter

SSRK inbjuder till provledarutbildning för Working Test Retriever 27 – 29 november på Långtora, Enköping

För att ytterligare stärka provformen, höja kvaliteten på våra WT och samtidigt göra våra svenska WT-ekipage mer konkurrenskraftiga i...

Några artiklar hämtade från Apportören nr 3, 2020:

Nu finns nya föreskrifter för djurskyddet! En bra mentor är guld värd Det kan inte vara sant! (om tjuvparning)...

Leif Hernefalk, retrieverjaktansvarig

Om coronamörkret och planer och förhoppningar inför framtiden. Vad händer i höst? Vad händer 2021? Läs Leifs text

Boka in Spanielmästerskapet och Derbyt

Unghundsderbyt 24 oktober.  SM AV 14 november. SM Cocker 15 november. När och var: Läs mer

Kom ihåg 30 september: Sista datum för motioner

Motion som avdelning eller rasklubb önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte (29 - 30 maj 2021) ska skriftligen avlämnas...

Effekter på SKKs verksamhet och ekonomi av den pågående pandemin

SKKs ordförande Pekka Olson och VD Ulf Uddman skriver: "Vi har nu sex månaders erfarenhet av ett helt nytt...

Nu välkomnar vi utländskt deltagande på prov igen

Tidigare beslut fattat av HS angående utländska deltagare på prov i Sverige upphävs med omedelbar verkan. Huvudstyrelsen fattade beslutet...

Utbildningsplan för jaktprovsdomare retriever, tolling och spaniel

Planen reviderad våren 2020. Läs mer i Apportören nr 3, 2020 (utkommer vecka 37). Den reviderade planen    PDF

SKK har beslutat att ställa in Stockholms hundmässa 2020

SKK skriver: "Tyvärr finns inte förutsättningarna för att kunna genomföra evenemanget på ett säkert och bra sätt." Länk till...

Nya rutiner för röntgen

Nu lanserar SKK en ny tjänst för dig som ska röntga din hunds höfter eller armbågar. Tjänsten kallas kort...

Posts Navigation

Scroll to top