AVEL

Varför har vi jaktprov? Varför ställer vi ut våra hundar? Det främsta skälet är att vi behöver verktyg för att kunna utvärdera vad föräldradjuren givit vidare till sin avkomma. Och vi, det är SSRKs avelskommitté, rasklubbarnas avelsansvariga och uppfödarna av våra raser. Vårt gemensamma mål är mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar.

SSRKs avelskommitté samarbetar med de rasklubbar som är knutna till klubben. Arbetet med avelsverksamheten är delegerat till rasklubbarna, men det yttersta ansvaret ligger hos SSRK.

§ 1 i SSRKs stadgar säger att klubben ska
- väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar samt bevara och utveckla dessas specifika egenskaper

§ 2, punkt a, i stadgarna:
- bedriva informationsverksamhet i frågor som är väsentliga för avelsarbetet

Med resultat från jaktprov, funktionsbeskrivningar, utställningar, mentaltester och hälsostatistik som kunskapsbas har varje rasklubb format en Rasspecifik avelsstrategi (RAS) i nära samarbete med SSRKs avelskommitté

I artikeln ”Avel baserad på kunskap” kan du läsa om hur vi skaffar oss den kunskap som behövs
för att bedriva ett bra avelsarbete. Läs

 

Direkt till några av SKKs tjänster

HD-utredningen: Förslag till åtgärder och fortsatt arbete

HD-utredningens rapport är på 125 sidor. Här publiceras sidorna 29 -30 ur rapporten. Det är utredningens förslag till åtgärder och fortsatt arbete.

Har du frågor om avel som rör just din ras?

Kontakta rasklubbarnas kontaktpersoner i avelsfrågor.

Som uppfödare kan du göra SSRK starkare

Låt ett års medlemskap i SSRK ingå i valpköpet! Då ger du valpen och valpköparen en god start och klubben blir ännu starkare.

Scroll to top