SKK START

SSRK Prov finns inte längre. SKK Start är vårt nya anmälningssystem för alla de verksamheter som SSRK har i form av tävlingar, prov och bedömningar.

Under lång tid har vi använt anmälningssystemet SSRK Prov för det mesta av vår provverksamhet. Systemet, som administrerades av Svenska Brukshundklubben, upphörde i slutet av november 2023.

Under hela 2023 har vi i SSRK haft ett nära samarbete med SKK (Svenska Kennelklubben) för att skapa ett nytt anmälningssystem, SKK Start. Arbetet har underlättats av att SSRK sedan januari 2023 har medlemsregister för avdelningsmedlemmar hos SKK samt att flera av SSRKs rasklubbar också har medlemsregister hos SKK.

SKK Start utvecklas nu inte bara för SSRK utan för en rad andra specialklubbar inom SKK. Utvecklingspartner till SKK är företaget Smoothcomp.

Läs mer under Vad har hänt hittills? och Vad behövs nu?

Scroll to top