Instruktörsutbildning, certifiering

Certifieringsutbildning syftar till att deltagaren efter genomförd kurs ska ha specialistkompetens inom något område; retriever, spaniel, tolling och viltspår, och kunna planera och genomföra kurser särskilt anpassade för valt område på olika nivåer.
I utbildningen fördjupas kunskaperna om hundens inlärning och särskild träning för valt specialområde.

Certifiering: Specialistkompetens inom valt område - retriever, spaniel, tolling eller viltspår.

Krav för att bli antagen till certifieringsutbildningen

 • Medlem i SSRK-organisationen och väl förtrogen med SSRKs målsättning och organisation
 • Diplomerad Instruktör BAS
 • Diplomerad instruktör
 • Varit instruktör på minst två kurser för sin avdelning eller rasklubb (dokumenterat)
 • Tränat och fört hund till pris i ÖKL på retrieverprov B (instruktör retriever)
 • Tränat och fört hund till pris i ÖKL på tollingprov B (instruktör tolling)
 • Tränat och fört hund till pris i NBp A (instruktör spaniel)
 • Lämplig praktisk och jaktlig erfarenhet från spaniel och retrieverns arbetsområden.
 • God kunskap i att träna och utbilda spaniel och/eller retriever.
 • Fört spaniel och/eller retriever på tävlingar och prov anordnat av SSRK eller SSRK-ansluten rasklubb med goda resultat som kan verifieras (beskriv vilken tävlingsform samt resultat du har erfarenhet av).
 • Två referenser
 • I vissa fall kan dispens ges om inte alla grundkrav uppfylls. Motivering krävs.

Godkänt avslutningsprov = Certifiering

Scroll to top