SPANIELJAKTPROV

En spaniel arbetar innan ett vilt skjuts. Hundens uppgift är att söka upp viltet, stöta det så att skottillfälle uppstår. Efter skottet ska hunden apportera viltet till föraren.

SSRKs raser är från början framavlade för jakt. Därför har man under årens lopp renodlat de egenskaper som är viktiga vid jakt på fågel och småvilt. Dit hör bland annat samarbetsvilja, koncentrationsförmåga och arbetslust. Det är just dessa egenskaper som idag gör våra raser så populära som sportiga familjehundar. Samma egenskaper gör att de bör arbeta för att må bra.

SSRK arrangerar jaktprov för spaniel

Avsikten med att arrangera jaktprov är att bedöma och värdera hundarnas rastypiska jaktegenskaper. Det ger en bra grund i det fortsatta avelsarbetet. I artikeln ”Spanieljaktprov: Hur och varför” kan du läsa om de olika provformerna. Läs mer

Scroll to top