Här blir du medlem

Välkommen till Sveriges största specialklubb för jakthundsraser
För visst är våra raser jakthundar. Men också idealiska medlemmar i den hundintresserade familjen.
Det vi i SSRK har gemensamt är att vi värnar om spanieln och retrieverns egenskaper. Just de egenskaper som gör dem både till goda jakthundar och trogna kamrater.
Våra raser ser du här intill.

Spaniel: Amerikansk cocker spaniel. Clumber spaniel. Cocker spaniel. Engelsk springer spaniel. Field spaniel. Irländsk vattenspaniel. Sussex spaniel. Welsh springer spaniel.
Retriever: Chesapeake bay retriever. Curly coated retriever. Flatcoated retriever. Golden retriever. Labrador retriever. Nova scotia duck tolling retriever.

Medlemsavgiften är 425 kronor per år. Medlemskapet är rullande. Du är alltså medlem ett år från det datum du gör din första betalning.

To become a member if you live outside Sweden, please click on the picture above. Welcome as a member!

150 kronor per år är medlemsavgiften för familjemedlem (skriven på samma adress som en medlem som betalar 425 kronor).

Låt ett års medlemskap i SSRK ingå i valpköpet! Du betalar 150 kronor per valpköpare för ett års medlemskap.

Adressändring, avsluta medlemskap eller nyteckna medlemskap med inbetalningskort.

Svenska Kennelklubben (SKK) administrerar ditt medlemskap i Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK)
Postadress: Svenska Kennelklubben, Medlemsservice,
Box 771, 191 27 Sollentuna.
08 – 795 33 44 (mån-fre kl 10-12 och 13-15).
E-post: medlem@skk.se

Medlemskapet som ger ett rikare liv för dig och för din hund

Du får tillgång till utbildning, träning och klubbträffar. Mycket av klubbens verksamheter bedrivs i avdelningarna, 14 stycken som täcker landet - från SSRK Södra till SSRK Norrbotten. Här möter du andra hundägare som delar ditt intresse.

  • Du får rätt att delta i SSRKs utställningar, jaktprov och viltspårprov.
  • Du kan också delta i kurser för att utbilda dig och din hund.
  • Du får möjlighet att påverka klubben och dess rasers utveckling.
  • Du får klubbtidningen Apportören som utkommer fyra gånger per år.
  • Genom ditt medlemskap får du också erbjudanden från klubbens sponsorer. 10 % rabatt hos Agria till exempel.

SSRKs mål är att skapa goda förutsättningar
för hunden, hundägaren och hundägandet

Detta genom att

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar
  • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
  • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett betydande allmänt intresse för SSRKs medlemmar.

Har du frågor om din medlemsregistrering? Du är välkommen att kontakta SKKs medlemsservice.

Scroll to top