För funktionärer vid retrieverjaktprov

SSRK Prov-support

Manual för funktionärer (version 3.3, 2013-04-15)    PDF

Arbetsgång för retrieverjaktprov i SSRK Prov (version 3, 2017-04-14)    PDF

Hantera efteranmälningar i SSRK Prov (version 1, 2018-04-26)    PDF

Har du läst pdf:erna men har fortfarande frågor?
Använd supportknappen på SSRK Prov-sajten. Här svarar särskild utbildade SSRK-medlemmar på dina frågor.
Notera att kansliet (och SSRKs mailadress ”info”) inte ger support när det gäller SSRK Prov.

 

Domare m.m.

Domararvode
A- och B-provsdomare: 1250 kronor per dag.
Diplomerade och certifierade WT-domare: 750 kronor per dag.

Domarinbjudan/avtal (2014-09-04)    PDF

Jaktprovsdomare, retriever
WT-domare, retriever, certifierade och diplomerade
Listorna kommer inom kort att göras tillgänglig genom personlig inloggning. Behöver du en lista nu? Kontakta SSRKs kansli

Bokning av stewards
Lista med personer som genomgått utbildning till stewards och är bokningsbara för uppdrag. Rekvireras från SSRKs kansli

Medlemskontroll

Kontroll av medlemskap är obligatorisk
Kontrollen görs i Snabbkollen. Du får inloggningsuppgifter från din styrelse. Saknas betalning av medlemskapet? Meddela den startande och ta kontakt med SSRKs medlemsservice, som hanterar alla medlemsfrågor. (Detta görs alltså inte längre av kansliet.)

 

Jaktprovsregler, Riktlinjer och Anvisningar

Jaktprovsregler för A-prov, B-prov samt Riktlinjer för Working Test Retriever och Mock Trial Retriever.
Till Dokument, retrieverjaktprov

Anvisningar A-prov, Anvisningar B-prov, Anvisningar för Working Test Retriever, Anvisningar Mock Trial Retriever.
Till Dokument, retrieverjaktprov

A-prov och praktiskt jaktprov

Avtal A-prov    PDF
Syftet med avtalet är bl.a. att säkerställa att jakten genomförs på ett sådant sätt att alla krav på god jaktetik och hög säkerhet uppfylls.

Checklista, utsatt fågel vid jaktprov    Till checklistan
Uppdaterad checklista, som ska användas för varje jaktprov på rapphöns och fasan. Checklistan ska fyllas i av provledaren inför varje jaktprov.

Råd till jakthundsklubbar    PDF
Råd inför en situation där jakten med hund ifrågasätts.

Protokoll för klassificering av apporter, A-prov
För 16 hundar    PDF
För 24 hundar    PDF
Två 170 mm breda protokoll (Skrivs ut på en A4-sida och viks sedan ihop för att passa i en anteckningsbok.
2 x 170 mm    PDF

Jakttidtabell    Till tabellen

Prislistor

Prislista, retrieverjaktprov A    PDF

Prislista, retrieverjaktprov B inklusive praktiskt jaktprov    PDF

Efter provet

Avrapportering efter provet (retrieverjaktprov A och B, 2022-09-09)    PDF

Checklista, jaktlig verksamhet (2022-04-07)    PDF

Kvittens av vandringspris    PDF

Adresslista, jaktprovskritik till rasklubbar (2022-06-08)    PDF

Ekonomi

Budget och ekonomisk redovisning för jaktprov och WT
Mall jaktprov    Excel
Mallar WT    Excel

Reseräkning    PDF

Regler för fakturor, reseräkningar och ersättning för utlägg    PDF

Övrigt

Kodnyckel för B-provsprotokoll    PDF

Poängintyg, Working Test    PDF

Diplom, WT, Ekl    PDF

Oacceptabelt beteende, hund    PDF  (ifyllbar)
Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende.

Oacceptabelt beteende, person    Word  (ifyllbar)    PDF
Rapport om person som visat oacceptabelt beteende.

Händelserapport    PDF  (ifyllbar)
För den som deltagit eller närvarat på prov, utställning eller annan aktivitet inom SSRK och känner att det inte blev rätt.

När något olämpligt händer i vår verksamhet
Händelserapport, Person som visat oacceptabelt beteende, Disciplinärende
och Hund som visat oacceptabelt beteende. Så här hanteras ärendena

Scroll to top