För funktionärer vid retrieverjaktprov

SKK Start

Ett intensivt arbete har pågått för att utveckla vårt nya anmälningssystem. Läs mer under SKK Start

Börja gärna med att skaffa ett eget konto. Notera också den viktiga informationen under rubriken Om på startsidan,

 

Support – arrangörer
Dessa instruktioner är pedagogiska och väl värda att gå igenom.

Här finns en katalog över hur man administrerar ett prov.

Det finns två olika nivåer av behörighet i systemet:
SA - specialklubbsadministatör. Övergripande möjlighet att gå in på de flesta prov.
LA - (lokalklubbsadministratör). Möjlighet att skapa prov i egna klubben.

I övrigt finns instruktioner om betalningar (Stripe), lottning och all annan administration kring provverksamheten.

Direkt till Instruktioner arrangör

 

Domare m.m.

Domararvode
A- och B-prov: 1250 kronor per dag.
Working Test och Mock Trial: 750 kronor per dag.

Domarinbjudan/avtal (2014-09-04)    PDF

Jaktprovsdomare, retriever
WT-domare, retriever, auktoriserade och diplomerade
Listorna rekvireras från SSRKs kansli

Bokning av stewards
Lista med personer som genomgått utbildning till stewards och är bokningsbara för uppdrag. Rekvireras från SSRKs kansli

Medlemskontroll

Kontroll av medlemskap är obligatorisk
Medlemskap kontrolleras automatiskt i SKK Start. Om du har ett arrangemang där anmälan görs på något annat sätt måste medlemskontroll göras manuellt. Begär ut en medlemslista från SSRKs kansli, info@ssrk.se. Förfrågan ska göras via respektive ansvarigs funktionsmejladress (funktion@ssrk-avdelning.se).

Jaktprovsregler och Anvisningar

Jaktprovsregler för A-prov, B-prov samt Regler Working Test och Mock Trial Retriever.
Till Dokument, retrieverjaktprov

Anvisningar A-prov, Anvisningar B-prov, Anvisningar Working Test och Mock Trial Retriever.
Till Dokument, retrieverjaktprov

A-prov och praktiskt jaktprov

Avtal A-prov    PDF
Syftet med avtalet är bl.a. att säkerställa att jakten genomförs på ett sådant sätt att alla krav på god jaktetik och hög säkerhet uppfylls.

Checklista, utsatt fågel vid jaktprov    Till checklistan
Uppdaterad checklista, som ska användas för varje jaktprov på rapphöns och fasan. Checklistan ska fyllas i av provledaren inför varje jaktprov.

Råd till jakthundsklubbar    PDF
Råd inför en situation där jakten med hund ifrågasätts.

Protokoll för klassificering av apporter, A-prov
För 16 hundar    PDF
För 24 hundar    PDF
Två 170 mm breda protokoll (Skrivs ut på en A4-sida och viks sedan ihop för att passa i en anteckningsbok.
2 x 170 mm    PDF

Jakttidtabell    Till tabellen

Prislistor

Prislista, retrieverjaktprov A    PDF

Prislista, retrieverjaktprov B inklusive praktiskt jaktprov    PDF

Diplom

Diplom, officiellt WT    PDF
Diplom, officiellt WT, ifyllbart    PDF

Efter provet

Avrapportering efter provet    LÄNK

Kvittens av vandringspris    PDF

Ekonomi

Budget och ekonomisk redovisning för jaktprov och WT
Mall jaktprov    Excel
Mallar WT    Excel

Reseräkning    PDF

Regler för fakturor, reseräkningar och ersättning för utlägg    PDF

Övrigt

Poängintyg, Working Test    PDF

Oacceptabelt beteende, hund    PDF  (ifyllbar)
Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende.

Rapport om hund som förvarats olämpligt    PDF  (ifyllbar)

Oacceptabelt beteende, person    Word  (ifyllbar)    PDF
Rapport om person som visat oacceptabelt beteende. Om rapporten gäller att någon har agat sin hund ska SKKs blankett för disciplinärenden användas då detta hanteras av SKK.

Händelserapport    PDF  (ifyllbar)
För den som deltagit eller närvarat på prov, utställning eller annan aktivitet inom SSRK och känner att det inte blev rätt.

När något olämpligt händer i vår verksamhet
Händelserapport, Person som visat oacceptabelt beteende, Disciplinärende
och Hund som visat oacceptabelt beteende. Så här hanteras ärendena

Scroll to top