Retrieverjaktkommittén

Vårt uppdrag och kontaktuppgifter

Intresset för jakt, hundar och människor är det som förenar oss i Retrieverjaktkommittén. Inte nödvändigtvis i den ordningen. Vi har olika erfarenheter och skilda bakgrunder men har funnit det meningsfullt att ägna en del av vår tid åt de frågor som finns inom vårt ansvarsområde.

RJKs ansvarsområde (enligt delegeringsordningen)
"SSRKs kommitté för handläggning av frågor rörande retrieverjaktverksamheten för prov inom SSRK, dess avdelningar och rasklubbar samt som sakkunniga i utbildning av funktionärer såsom provledare, kommissarier och jaktprovsdomare. Kommittén ska i sitt arbete beakta SSRKs mångfaldspolicy."

För att fullfölja vårt uppdrag behöver vi ha en fortlöpande dialog med SSRKs medlemmar.

Du hittar våra kontaktuppgifter här till höger. Hör av dig!

Leif Hernefalk, ordförande,
retrieverjakt@ssrk.se, 072-561 23 45
Sören Swärdh,
soren.swardh@hotmail.com, 070-651 59 59
Per-Anders Norling,
norling.pa@gmail.com, 076-161 94 17
Berth Nilsson,
bitrretriever@ssrk.se, 070-530 93 36
Roger Westerman,
roger.westerman@yahoo.se, 073-987 98 15, 016-720 41
Mirjam Axner,
mirjam@carmals.se, 073-356 89 12
Kicki Pilenås,
toottsan@hotmail.com, 070-370 05 65
Hans Westblad,
hans@actualis.se, 070-526 31 05
Wilma Steen, ungdom,
pimling99@gmail.com, 073-805 52 60

Scroll to top