Retrieverjaktkommittén

Vårt uppdrag och kontaktuppgifter

Intresset för jakt, hundar och människor är det som förenar oss i Retrieverjaktkommittén. Inte nödvändigtvis i den ordningen. Vi har olika erfarenheter och skilda bakgrunder men har funnit det meningsfullt att ägna en del av vår tid åt de frågor som finns inom vårt ansvarsområde.

RJKs ansvarsområde (enligt delegeringsordningen)
"SSRKs kommitté för handläggning av frågor rörande retrieverjaktverksamheten för prov inom SSRK, dess avdelningar och rasklubbar samt som sakkunniga i utbildning av funktionärer såsom provledare, kommissarier och jaktprovsdomare. Kommittén ska i sitt arbete beakta SSRKs mångfaldspolicy."

För att fullfölja vårt uppdrag behöver vi ha en fortlöpande dialog med SSRKs medlemmar.

Du hittar våra kontaktuppgifter här till höger. Hör av dig!

Pehr Söderman, ordförande
retrieverjakt@ssrk.se

Anna Londré
aprov@ssrk.se

Andreas Josefsson
andreas.vega@outlook.com

Eddie Nilsson
bprov@ssrk.se

Mats Närling
mats.narling@telia.com

Kicki Pilenås
toottsan@hotmail.com

Wilma Steen
ungdom@ssrk.se

Anna-Lena Wendt
wt@ssrk.se

Hans Olofsson
hans.olofsson@live.com

Scroll to top