Dokument, retrieverjaktprov

A-prov

Jaktprovsregler, A-prov    PDF
Anvisningar, A-prov (gäller från 2021-03-05 tills vidare)    PDF
Instruktioner till deltagare på A-prov    PDF
Kommande jaktprovsregler, Jaktprovsregler A-prov (2022-01-01 -- 2026-12-31) antagna av SKK (JhK)    PDF

B-prov

Jaktprovsregler, B-prov    PDF
Anvisningar, B-prov (gäller från 2021-03-05 tills vidare)    PDF
Kommande jaktprovsregler, Jaktprovsregler B-prov (2022-01-01 -- 2026-12-31) antagna av SKK (JhK)    PDF

Hantering av utländska meriter

Hantering av utländska meriter i de svenska provreglerna   PDF

C-prov

Riktlinjer för Working Test (gäller från 2021-03-05 tills vidare)    PDF
Anvisningar för Working Test (gäller från 2021-03-05 tills vidare)    PDF

Riktlinjer för Mock Trial    PDF
Anvisningar för Mock Trial    PDF

Mästerskap

Retrievermästerskapet, poängberäkning. Specialregler för 2021 års mästerskap    PDF
Retrievermästerskapet, poängberäkning. Allmänna regler från och med 2022    PDF
Retrievermästerskapet som A-prov, regler    PDF
Svenska Elitmästerskapet, B- eller C-prov, regler    PDF
Nordiskt Retrievermästerskap
, regler    PDF

Övrigt

Jaktchampionat, retriever, regler    PDF
Jaktchampionat, retriever, regler 2022 - 2026    PDF

Exteriörbeskrivning retriever, blankett    PDF
Domare som kan exteriörbeskriva din retriever    PDF

Under hundförbudstiden    PDF
Utdrag ur lagen samt regler för tränings- och provaktiviteter inom SSRK

Scroll to top