Dokument, retrieverjaktprov

A-prov

Jaktprovsregler, A-prov    PDF
Anvisningar, A-prov    PDF
Instruktioner till deltagare på A-prov    PDF
Kommande jaktprovsregler, A-prov (från 2022)    PDF

B-prov

Jaktprovsregler, B-prov    PDF
Anvisningar, B-prov    PDF
Kommande jaktprovsregler, B-prov (från 2022)    PDF

C-prov

Riktlinjer för Working Test    PDF
Anvisningar för Working    PDF

Riktlinjer för Mock Trial    PDF
Anvisningar för Mock Trial    PDF

Mästerskap

Retrievermästerskapet som A-prov, regler    PDF
Svenska Elitmästerskapet, B- eller C-prov, regler    PDF
Nordiskt Retrievermästerskap
, regler    PDF

Övrigt

Jaktchampionat, retriever, regler    PDF

Exteriörbeskrivning retriever, blankett    PDF
Domare som kan exteriörbeskriva din retriever    PDF

Under hundförbudstiden    PDF
Utdrag ur Jaktlagen samt regler för tränings- och provaktiviteter inom SSRK

Scroll to top