Retrieverjaktprov: Hur och varför

SSRKs mål är att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar. Det är vår uppgift att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av våra raser. Här har jaktproven en avgörande roll.

B-prov

Den äldsta och mest utbredda provformen är B-prov. Här prövas hundens egenskaper på kallt vilt eller dummies. B-prov är alltså ingen tävling utan en egenskapsbedömning.
En domare, auktoriserad av SSRK, bedömer hundens sökarbete, fart, uthållighet, hur den använder sin näsa, dirigerbarhet, markeringsförmåga, skottreaktion, stadga, apporteringslust, apportgrepp, simteknik och vattenarbete samt uppträdandet mot andra hundar (hundtolerans).
Efter avslutat prov ger domaren en sammanfattande kritik samt sätter ett pris. Excellent (EX), Very Good (VG), Good (G) eller Not Sufficient (NS).

Nybörjarklass (nkl)

Hunden provas på kallvilt. Här ska framförallt hundens arbetsvillighet, spontana apportering och samarbetsvilja bedömas. För att få Excellent (EX) ska hunden visa mycket god arbetsvillighet, apporteringsglädje och samarbetsvilja och inte uppvisa några allvarligare fel eller brister i arbetet.
Ett Excellent (EX) i nkl innebär att hunden flyttas upp till ökl.

Öppen klass (ökl)

Hunden provas på kallvilt. För att få Excellent (EX) ska den genomföra provet på ett övertygande sätt och av domaren anses som en bra jakthund.
Efter två Excellent (EX) i ökl är hunden kvalificerad för ekl.

Elitklass (ekl)

Här provas hunden på kallvilt eller dummies. För ett Excellent (EX) ska hunden genomföra provet på ett synnerligen övertygande sätt och av domaren anses som en mycket bra jakthund.
Efter tre Excellent (EX) i ekl och ett godkänt praktiskt jaktprov kan hunden tituleras Svensk Jaktprovschampion.

A-prov

På A-prov prövas hunden i konkurrens med andra deltagande hundar på riktig jakt.
Innan en hund får starta på ett A-prov i elitklass (EKL A) måste den kvalificera sig med ett Excellent i Öppen Klass A (före 2022-01-01 ett 1:a pris i KKL).

Working Test (kallades tidigare C-prov)

Här bedöms retrieverns förmåga att fungera under jaktliknande förhållanden, utan att vilt fälls. Från och med 2023 har SKK gett SSRK uppdraget att under en tre års prövotid stambokföra resultat på officiella Working Tests inklusive Mock Trials.

Det förekommer också att avdelningar och klubbar anordnar inofficiella WT och Mock Trials som då inte stambokförs.

Working Test (WT)

Ett WT består vanligen av fem stationer. Hunden bedöms av en domare och kan få max 20 poäng per station. Tre klasser med olika svårighetsgrad: Nkl, ökl och ekl.

Att starta på WT är populärt och väldigt roligt! Innan du anmäler, läs gällande Regler och Anvisningar för WT Retriever samt Viktigt att veta för dig som vill starta Working Test Retriever.

Mock Trial (MT)

Våra raser har sitt ursprung i Storbritannien, därav de många engelska uttrycken. Mock Trial betyder helt enkelt fingerat prov och ”viltet” är dummies.
De två vanligaste formerna av upplägg är fingerad trampjakt efter fälthöns och kanin/hare eller en så kallad drive, vilket är en jakt där fåglarna drivs ut över skyttarna.
Jaktformen ställer stora krav på hundarnas samarbetsvilja, koncentrationsförmåga och stadga. Därför finns ingen nybörjarklass i Mock Trial.

När?

SSRKs regler för när jaktprov, som arrangeras av avdelning eller rasklubb inom SSRK, kan genomföras: A-prov då det är jakttid på aktuellt vilt. B-prov samt WT och MT under hela året med undantag för 16 maj – 15 juli i södra Sverige och 1 juni – 15 juli i norra Sverige fr.o.m. Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

B-prov kan arrangeras hela under hela förbudstiden under förutsättning att det SSRK HS gett dispens.

Särskild hänsyn ska alltid tas till det vilda och speciellt under hela den så kallade hundförbudstiden (1 mars till 20 augusti).

Under hundförbudstiden: SSRK har erhållit dispens av SKK för att under hundförbudstiden få bedriva verksamhet i alla län. SSRKs verksamheters åtagande samt SKKs dispens.    PDF

Scroll to top