Retrieverjaktprov: Hur och varför

SSRKs mål är att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar. Det är vår uppgift att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av våra raser. Här har jaktproven en avgörande roll.

B-prov

Den äldsta och mest utbredda provformen är B-prov. Här prövas hundens egenskaper på kallt vilt eller dummies. B-prov är alltså ingen tävling utan en egenskapsbedömning.
En domare, auktoriserad av SSRK, bedömer hundens sökarbete, fart, uthållighet, hur den använder sin näsa, dirigerbarhet, markeringsförmåga, skottreaktion, stadga, apporteringslust, apportgrepp, simteknik och vattenarbete samt uppträdandet mot andra hundar (hundtolerans).
Efter avslutat prov ger domaren en sammanfattande kritik samt sätter ett pris. Excellent (EX), Very Good (VG), Good (G) eller Not Sufficient (NS).

Nybörjarklass (nkl)

Hunden provas på kallvilt. Här ska framförallt hundens arbetsvillighet, spontana apportering och samarbetsvilja bedömas. För att få 1:a pris ska hunden visa mycket god arbetsvillighet, apporteringsglädje och samarbetsvilja och inte uppvisa några allvarligare fel eller brister i arbetet.
Ett Excellent (EX) i nkl innebär att hunden flyttas upp till ökl.

Öppen klass (ökl)

Hunden provas på kallvilt. För att få 1:a pris ska den genomföra provet på ett övertygande sätt och av domaren anses som en bra jakthund.
Efter två Excellent (EX) i ökl är hunden kvalificerad för ekl.

Elitklass (ekl)

Här provas hunden på kallvilt eller dummies. För ett 1:a pris ska hunden genomföra provet på ett synnerligen övertygande sätt och av domaren anses som en mycket bra jakthund.
Efter tre Excellent (EX) i ekl och ett godkänt praktiskt jaktprov kan hunden tituleras Svensk Jaktprovschampion.

A-prov

På A-prov prövas hunden i konkurrens med andra deltagande hundar på riktig jakt.
Innan en hund får starta på ett A-prov i elitklass (EKL A) måste den kvalificera sig med ett Excellent i Öppen Klass A (före 2022-01-01 ett 1:a pris i KKL).

C-prov

Förutom dessa officiella provformer finns de inofficiella C-proven (där resultaten inte stambokförs). Här bedöms retrieverns förmåga att fungera under jaktliknande förhållanden, utan att vilt fälls.

Working test (WT)

Ett WT består vanligen av fem stationer. Hunden bedöms av en domare och kan få max 20 poäng per station. Tre klasser med olika svårighetsgrad: Nkl, ökl och ekl.

Mock trial

Våra raser har sitt ursprung i Storbritannien, därav de många engelska uttrycken. Mock trial betyder helt enkelt fingerat prov och ”viltet” är dummies.
De två vanligaste formerna av upplägg är fingerad trampjakt efter fälthöns och kanin/hare eller en så kallad drive, vilket är en jakt där fåglarna drivs ut över skyttarna.
Jaktformen ställer stora krav på hundarnas samarbetsvilja, koncentrationsförmåga och stadga. Därför finns ingen nybörjarklass i mock trial.

När?

SSRKs regler för när jaktprov, som arrangeras av avdelning eller rasklubb inom SSRK, kan genomföras: A-prov då det är jakttid på aktuellt vilt. B- och C-prov under hela året med undantag för 16 maj – 15 juli i södra Sverige och 1 juni – 15 juli i norra Sverige fr.o.m. Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Särskild hänsyn ska alltid tas till det vilda och speciellt under hela den så kallade hundförbudstiden (1 mars till 20 augusti).

Utdrag ur lagen samt regler för tränings- och provaktiviteter inom SSRK.    PDF
Under hundförbudstiden: SSRKs dispens    PDF

Scroll to top