Anmäla till retrieverjaktprov

Anmälan och betalning görs till SSRK Prov. Information om aktuella prov finns på SSRK Prov och på respektive avdelnings/rasklubbs hemsida. På SSRK Prov är informationen alltid uppdaterad.

Börja med att skapa ett konto på SSRK Prov

Vi har tagit fram en PDF som steg för steg hjälper dig att skapa kontot.    PDF

Har du läst pdf:en men ändå har frågor om hur du ska skapa ett konto eller anmäla en hund? Kontakta i första hand Kommissarien eller Prov-/Tävlingsledaren. I andra hand avdelningens/rasklubbens Jaktprovssekreterare.

Supporten sköts av medlemmar på frivillig väg - det finns ingen anställd support. Därför får du inte alltid svar direkt.

Notera att kansliet (och SSRKs mailadress ”info”) inte ger support när det gäller SSRK Prov.

Anmälningsavgifter

A-prov max 850 kr
A-prov 2 dagar max 1200 kr
Praktiskt prov max 950 kr

B-prov, nkl, ökl, ekl max 600 kr
Working Test max 500 kr
Mock Trial
max 700 kr

Viktig information innan du startar

På sidan Dokument, Retrieverjaktprov hittar du Regler och Anvisningar för de olika provformerna samt dokumentet Viktigt att veta för dig som vill starta Working Test Retriever.

Scroll to top