Anmäla till retrieverjaktprov

Anmälningssystemet SSRK Prov har ersatts av SKK Start. Anmälan och betalning görs till SKK Start. Information om aktuella prov finns på SKK Start och på respektive avdelnings/rasklubbs hemsida.

Du kan läsa mer om SKK Start på SKK Start-sidan

Börja med att skapa ett konto på SKK Start

För att kunna anmäla dig till prov, tävling eller bedömning måste du ha ett konto i SKK Start. Det skaffar du här:

Var extra noggrann med din mejladress. Det är viktigt att den är korrekt och uppdaterad.

 

Under rubriken Om hittar du värdefull information.

Support – hundägare
Här hittar du förhoppningsvis alla information du behöver.

Direkt till Instruktioner hundägare

Behöver du ytterligare support?
Har du har problem med att skapa konto eller anmäla en hund? Kontakta i första hand kommissarie, provledare eller tävlingsledare. I andra hand avdelningens/rasklubbens jaktprovsansvariga. Obeservera att kansliet (SSRKs mejladress info) inte ger support när det gäller SKK Start.

Supporten sköts främst av lokaladministratörer (LA) i varje avdelning och rasklubb. Om dessa har problem vänder de sig till en övergripande support, de s k specialklubbsadministratörerna (SA).

Anmälningsavgifter

A-prov EKL max 1500 kr
A-prov EKL 2 dagar max 2000 kr
A-prov ÖKL max 850 kr
B-prov, NKL, ÖKL, EKL max 600 kr

Praktiskt prov max 950 kr
Working Test max 500 kr
Mock Trial max 700 kr

Viktig information innan du startar

På sidan Dokument, Retrieverjaktprov hittar du Regler och Anvisningar för de olika provformerna samt dokumentet Viktigt att veta för dig som vill starta Working Test Retriever.

Scroll to top