Stipendium för auktoriserade SSRK-domare retrieverjaktprov, spanieljaktprov, tollingjaktprov och viltspårprov

SSRK utdelar årligen två stipendier på vardera 10.000 kronor

Stipendiet är avsett som ett resebidrag för att i annat land kunna studera provverksamhet.

Stipendiatens resa kan omfatta att t.ex. besöka ett eller flera prov inom den provform som auktorisationen omfattar, besök hos etablerade tränare och hundförare av spaniel och/eller retriever, och/eller besök på arrangemang som riktar sig speciellt till jagande apportörer.

Stipendiat ska efter genomförd resa lämna en reseberättelse till SSRK HS för publicvering i Apportören och på klubbens hemsida.

SSRKs domarstipendium    PDF

Scroll to top