Informationsfolder

Ur foldern:

"Du kan ha en hel del nytta av att få din hund FB-R-beskriven. Utifrån det din hund gör vid
de olika momenten kommer du att få en uppfattning av var den har sina starka sidor och vad ni kan behöva arbeta vidare med.

Det är till god hjälp för rasklubbarna, hunduppfödare och dig som hundägare att ha ett verktyg som under ordnade och beprövade former beskriver funktionaliteten hos såväl tänkta avelsdjur som familje-, sällskaps- och arbetshundar. Varje FB-R-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för den egna rasens egenskaper och funktion."

Scroll to top