Regelverk

Regler 2023    PDF

Beskrivningsnyckel 2023   PDF

Anvisningar 2023   PDF

Oacceptabelt beteende, hund
PDF  (ifyllbar)

Protokoll 2023   PDF

Oacceptabelt beteende, person
Word  (ifyllbar)    PDF

Rapport om hund som förvarats olämpligt    PDF  (ifyllbar)

Under hundförbudstiden    PDF
Utdrag ur lagen samt regler för tränings- och provaktiviteter inom SSRK, SSRKs dispens samt kompletterande information

Händelserapport    PDF  (ifyllbar)
För den som deltagit eller närvarat på prov, utställning eller annan aktivitet inom SSRK och känner att det inte blev rätt.

När något olämpligt händer i vår verksamhet
Händelserapport, Person som visat oacceptabelt beteende, Disciplinärende och Hund som visat oacceptabelt beteende. Så här hanteras ärendena

Scroll to top