Lottningsregler, retriever

Lottningsreglerna finnar du i dokumenten Anvisningar.
Anvisningar A-prov retriever, sid 12 - 13.
Anvisningar B-prov retriever, sid 10 - 11.

Här hittar du anvisningarna:

Scroll to top