FB-R-ekonomi

Ekonomin i korthet

För varje beskriven hund tar SSRK ut en fast avgift på 100 kr som arrangören sätter in på SSRKs pg 820808-4.

35 kronor per hund går till stamboksavgiften. Resterande används för FB-RKs fortsatta arbete med FB-R och täcker kostnaden för utrustning, webbaserad rapportering, m.m.

Arrangören står för beskrivares, testledares och funktionärs arvoden, enkel lunch och/eller fika samt skott och vilt.

Avgiften för hundägaren är max 400 kronor per hund.

 

HS-beslut:

Arrangör kan vara:
  • SSRK avdelning
  • Rasklubb
  • Sektion/avdelning inom rasklubb
  • Uppfödare/hanhundsägare kan organisera FB-R, men någon av ovanstående måste stå som arrangör.

Arrangören har det formella ansvaret för att administration och ekonomi sköts på ett korrekt sätt. Arrangören är även ekonomisk garant om en enskild beskrivning skulle uppvisa ett negativt ekonomiskt resultat. Om en beskrivning, när man räknat bort fasta kostnader, ger ett överskott – äger arrangören rätt att disponera överskottet. En arrangör kan utse en organisatör men kan aldrig frånsäga sig det formella ansvaret.

FB-R Ekonomi
  • Anmälningsavgift max 400:-/hund
  • Kostnad till SSRK 100:-per beskriven hund. Inkluderar stambokföringsavgiften till SKK. Bidrar till utveckling/drift av webbrapport, utbildning, materialsatser mm
  • Arvode Beskrivare 500:- + reseersättning
  • Arvode Testledare 400:- + reseersättning
  • Arvode Funktionär 250:- + reseersättning
  • Kostnad för lunch, fika, skott, vilt
Scroll to top