FB-R-ekonomi

Arrangör för FB-R kan vara avdelning och rasklubb. Även uppfödare och hanhundsägare kan hjälpa till, till exempel genom att ta emot anmälan och sköta startordningen.

Arrangören, avdelning eller rasklubb, har hela det ekonomiska ansvaret.

  • Anmälningsavgift max 450:-/hund
  • Kostnad till SSRK 110:- per beskriven hund. Sätts in på SSRKs pg 820808-4. Inkluderar stambokföringsavgiften till SKK. Bidrar till utveckling/drift av webbrapport, utbildning, materialsatser m.m.
  • Arvode Beskrivare 500:- + reseersättning
  • Arvode Testledare 400:- + reseersättning
  • Arvode Funktionär 250:- + reseersättning
  • Kostnad för lunch, fika, skott, vilt

 

Scroll to top