Rapporter - utbildning och examination

Testledare

Rapport genomförd utbildning av testledare
Blanketten som PDF

Anmälan genomförd examination av testledare
Blanketten som PDF

Funktionär/kastare

Rapport genomförd utbildning av funktionär/kastare
Blanketten som PDF

Anmälan genomförd examination av funktionär/kastare
Blanketten som PDF

Du kan fylla i blanketterna i din dator. Hämta pdf:en till datorn, fyll i och glöm inte att spara den. Annars försvinner det du skrivit in.

Scroll to top