Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) är sedan 2014 en stambokförd verksamhet inom SSRK där resultatet redovisas i SKK Hunddata/Avelsdata.
Retrieverraserna tillhör de mest populära  i vårt land, mycket beroende på deras ursprungliga jakt/arbetsegenskaper som gör att de med glädje ställer upp på de flesta aktiviteter. Dessa ursprungliga egenskaper är viktiga att bevara för framtiden.

Vill du veta vad som gör din hund till den individ den är?
Gör en FB-R!

Din hund behöver inte vara jakttränad och du själv behöver inte ha förkunskaper
Under hela beskrivningen får du hjälp av en testledare. Beskrivningen tar ca 40 minuter och består av elva moment, såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning och vilthantering.

Alla retrieverraser är välkomna!
Hunden ska ha uppnått tolv månaders ålder, vara ID-märkt samt vaccinerad.

Vill du få din hund beskriven, gör så här:
Gå in på Beskrivningstillfällen 2024 för att hitta någon i närhet.

Finns det ingen aktuell som passar, ta kontakt med din SSRK-avdelning eller rasklubb för att se om det finns planerade beskrivningar framöver.

Är du uppfödare och/eller hanhundsägare?

När du vill samla valpar ur en eller flera kullar för en träff är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna en beskrivning.

Gör så här
Uppfödare/hanhundsägare kan inte stå som arrangör, men kan hjälpa en arrangör att organisera en beskrivning för sin kennel eller sina avkommor.

Du behöver således en arrangör, det kan vara en rasklubb eller en av SSRKs avdelningar.

Börja med att kolla med någon av dessa i ditt närområde och erbjud då gärna din hjälp.

För SSRKs avdelningar och rasklubbar

Ta kontakt med lämplig beskrivare och kom överens om tid och plats.

Beskrivningen publiceras sedan här på hemsidan och lämpligen också på respektive avdelnings/rasklubbs hemsida.

Scroll to top