Mer värt att läsa om FB-R

Från Apportören nr 2, 2020    PDF
Från Apportören nr 3, 2018   PDF
Från Apportören nr 1, 2019   PDF
Ur reportaget:

"Den stambokförda verksamheten FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever) har pågått sedan 2014 och övergick 2017 i ordinarie verksamhet. Varje år beskrivs flera hundra hundar."

"Genetikern Per Erik Sundgren påpekade alltid att det är en vanlig missuppfattning att egenskaper är stabila över tid, oberoende om vi bedriver avel på dem eller inte. Men så är inte fallet utan egenskaperna behöver kontrolleras, prövas, bevaras, förstärkas och förbättras."

Från Apportören nr 2, 2019    PDF
Från Apportören nr 3, 2020    PDF
Scroll to top