Utbildningsplaner

Läs allt om de förkunskaper som krävs och utbildningens genomförande från start till examination.

Funktionär/Kastare

Övergripande mål
Efter utbildningen ska deltagaren ha kompetens och färdighet att fungera som funktionär/kastare vid FB-R.

Allt om utbildningen till funktionär/kastare.   PDF

Testledare

Övergripande mål
Efter utbildningen ska deltagaren ha kompetens och färdighet att fungera som testledare vid FB-R och god förmåga att hantera deltagande ekipage samt kunna bygga beskrivningsbana.

Allt om utbildningen till testledare.   PDF

Beskrivare

Övergripande mål
Efter utbildningen ska deltagaren ha kompetens att beskriva hundar vid FB-R och god förmåga att redogöra för hundens agerande under beskrivningstillfället.

Allt om utbildningen till beskrivare.   PDF

Scroll to top