För funktionärer vid spanieljaktprov

SSRK Prov-support

Manual för funktionärer (version 3.3, 2013-04-15)    PDF

Arbetsgång för retrieverjaktprov i SSRK Prov (version 3, 2017-04-14)    PDF

Hantera efteranmälningar i SSRK Prov (version 1, 2018-04-26)    PDF

Har du läst pdf:erna men har fortfarande frågor?
Använd supportknappen på SSRK Prov-sajten. Här svarar särskild utbildade SSRK-medlemmar på dina frågor.
Notera att kansliet (och SSRKs mailadress ”info”) inte ger support när det gäller SSRK Prov.

 

Domare

Domararvode
1250 kronor per dag.

Domarinbjudan/avtal (2014-09-04)    PDF

Jaktprovsdomare, spaniel (2020-06-05)
Listan kan rekvireras från SSRKs kansli

Medlemskontroll

Kontroll av medlemskap är obligatorisk
För att kontrollera medlemskap inför en aktivitet kan vissa befattningar inom varje avdelning och rasklubb begära ut en medlemslista i excelformat. Det gäller Sekreterare, Kassör, Utställningsansvarig, Jaktprovsansvarig för retriever, Jaktprovsansvarig för spaniel, Jaktprovsansvarig för tolling samt FB-R-ansvarig.

Begäran ställs till SSRKs kansli, info@ssrk.se. Förfrågan ska göras via respektive ansvarigs funktionsmejladress (funktion@ssrk-avdelning.se).

Fältprov, Vattenprov, Nybörjarprov

Jaktprovsregler för spaniel
Anvisningar för spanieljaktprov
Nybörjarprov
(utdrag ur reglerna)
Till Dokument, spanieljaktprov

Derbyt

Bestämmelser för Derbyt
Till Dokument, spanieljaktprov

Working test

Riktlinjer för Working Test
Till Dokument, spanieljaktprov

Jakten

Checklista, utsatt fågel vid jaktprov    Till checklistan
Uppdaterad checklista, som ska användas för varje jaktprov på rapphöns och fasan. Checklistan ska fyllas i av provledaren inför varje jaktprov.

Råd till jakthundsklubbar    PDF
Råd inför en situation där jakten med hund ifrågasätts.

Jakttidtabell    Till tabellen

Efter provet

Checklista, jaktlig verksamhet (2022-04-07)    PDF

Kvittens av vandringspris    PDF

Ekonomi

Reseräkning    PDF

Regler för fakturor, reseräkningar och ersättning för utlägg    PDF

Övrigt

Regler för jaktchampionat, spaniel
Till Dokument, spanieljaktprov

Oacceptabelt beteende, hund    PDF  (ifyllbar)
Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende.

Rapport om hund som förvarats olämpligt    PDF  (ifyllbar)

Oacceptabelt beteende, person    Word  (ifyllbar)    PDF
Rapport om person som visat oacceptabelt beteende.

Händelserapport    PDF  (ifyllbar)
För den som deltagit eller närvarat på prov, utställning eller annan aktivitet inom SSRK och känner att det inte blev rätt.

När något olämpligt händer i vår verksamhet
Händelserapport, Person som visat oacceptabelt beteende, Disciplinärende
och Hund som visat oacceptabelt beteende. Så här hanteras ärendena

Scroll to top