Provprogram

Söker du prov som passar dig och din hund?

När provprogrammet fastställs läggs proven upp på SKK Start.

Working test: ofta publiceras proven på SKK Start, ibland på avdelningarnas eller rasklubbarnas hemsidor. Alla WT anmäls inte heller hit till hemsidan så följ också din avdelnings eller rasklubbs hemsida.

Scroll to top