Anmäla till spanieljaktprov

Anmälningssystemet SSRK Prov har ersatts av SKK Start. Anmälan och betalning görs till SKK Start. Information om aktuella prov finns på SKK Start och på respektive avdelnings/rasklubbs hemsida.

Du kan läsa mer om SKK Start på SKK Start-sidan

För att kunna anmäla dig till prov, tävling eller bedömning måste du ha ett konto i SKK Start. Det skaffar du här:

Var extra noggrann med din mejladress. Det är viktigt att den är korrekt och uppdaterad.

Under rubriken Om hittar du värdefull information.

Support – hundägare
Här hittar du förhoppningsvis alla information du behöver.

Direkt till Instruktioner hundägare

Behöver du ytterligare support?
Har du har problem med att skapa konto eller anmäla en hund? Kontakta i första hand kommissarie, provledare eller tävlingsledare. I andra hand avdelningens/rasklubbens jaktprovsansvariga. Obeservera att kansliet (SSRKs mejladress info) inte ger support när det gäller SKK Start.

Supporten sköts främst av lokaladministratörer (LA) i varje avdelning och rasklubb. Om dessa har problem vänder de sig till en övergripande support, de s k specialklubbsadministratörerna (SA).

Anmälningsavgifter

Vatten/enkelt vatten max 450 kr
Nybörjare A max 650 kr
Nybörjare B max 550 kr

Fältprov, ökl, skl max 750 kr
Parsläpp max 800 kr

Scroll to top