Anmäla till spanieljaktprov

Anmälan och betalning görs till SSRK Prov. Information om aktuella prov finns på SSRK Prov och på respektive avdelnings/rasklubbs hemsida. På SSRK Prov är informationen alltid uppdaterad.

Börja med att skapa ett konto på SSRK Prov

Vi har tagit fram en PDF som steg för steg hjälper dig att skapa kontot.    PDF

Har du läst pdf:en men ändå har frågor om hur du ska skapa ett konto eller anmäla en hund?

Om det gäller anmälan till ett specifikt spanielprov ska du kontakta kontaktpersonen som anges i SSRK Prov (jaktprovssekreteraren i arrangerande avdelning eller rasklubb).

Men om det handlar om annat, t.ex. att skapa konto i SSRK Prov och det inte finns ett specifikt prov, svarar huvudstyrelsens Spanieljaktansvarig Petra Johansson, spanieljakt@ssrk.se, på dina frågor.

 

Notera att kansliet (och SSRKs mailadress ”info”) inte ger support när det gäller SSRK Prov.

Anmälningsavgifter

Vatten/enkelt vatten max 450 kr
Nybörjare A max 650 kr
Nybörjare B max 550 kr

Fältprov, ökl, skl max 750 kr
Parsläpp max 800 kr

Scroll to top