Dispens för registrering av hund hos SKK

SSRKs policy

Registrering av valpkull efter hanhund som saknar känd HD-status
I raser där känd HD-status är ett krav för registrering har SSRK avelskommitte befogenhet att handlägga och godkänna dispens att registera valpar efter hanhund som saknar känd HD-status. Fyll i blankett för dispensansökan och skicka till info@ssrk.se

Blankett för dispensansökan    PDF

Avsaknad av testikelintyg
Intyg krävs för registrering av valpkull efter hanhund som inte är utställd om den inte har tidigare registrerad avkomma hos SKK. Om testikelintyg inte kan utfärdas på grund av att avelshanen inte längre är i livet ska detta skriftligen intygas av veterinär eller annan icke jävig person. Kontakta SKK registeringsavdelning om du har frågor.

För registrering av importerad hund krävs inget testikelintyg för fadern sedan 2023-01-01.

Registrering av hund, registrerad i annat register än av FCI godkänd klubb (exempelvis Svenskt Jakthund Register)
Hund efter föräldrar som inte är registrerade i en av FCI godkänd kennelklubb kan registreras i SKKs X-register. Från 2024-01-01 behövs ingen dispens.

Registreringsansökan görs direkt till SKK, använd blanketten för registrering av importerad hund. Observera att det inte finns krav på hälsotester eller testikelintyg för föräldradjuren när hund registreras som importerad.

Blankett för registreringsansökan importerad hund.   PDF

 

Scroll to top