Dispens för registrering av hund hos SKK

SSRKs policy

Avsaknad av känd HD-status
I raser där känd HD-status är ett krav för registrering tillstyrker SSRK dispensansökan om föräldradjuren är registrerade i av FCI godkänd kennelklubb.

Avsaknad av testikelintyg
Intyg krävs om avkomma inte redan är registrerad hos SKK. Om ägaren hävdar att avelshanen inte längre är i livet ska detta skriftligen intygas av veterinär eller annan icke jävig person.

Registrering av hund, registrerad i annat register än av FCI godkänd klubb (exempelvis Svenskt Jakthund Register)
Om föräldradjuren till den hund som dispensansökan avser är registrerade i av FCI godkänd kennelklubb tillstyrks dipensen.

Dispensansökan

Scroll to top