SSRKs Avelskommitté 2021/2023

I SSRKs kommittén ingår sex medlemmar varav en ungdomsrepresentant. Vi har fördelat huvudansvaret mellan oss för klubbens olika raser,

En av våra viktigaste uppgifter är att stödja rasklubbarnas avelsansvariga i deras arbete med revidering av RAS.

Våra rasers hälsa och utvecklingen inom veterinärmedicin är intressanta och viktiga områden som vi följer tillsammans med rasklubbarna. Här är vårt viktigaste forum medlemstidningen Apportören.

Vi ansvarar för programmet när SSRK anordnar avelskonferenser och funktionärsträffar. Förslag till ämnen och föreläsare kommer ofta från rasklubbarna.

Vi behandlar dispensärenden och har mandat att fatta beslut.

Annika Åkerman, ordförande, avel@ssrk.se  070-684 01 07
Eva von Celsing, vet@hvarsta.com  070-624 92 93
Anita Norrblom, anita@norrblom.se  070-592 31 09
Lena Widebeck, lena@widebeck.se  076-116 43 22
Annika Thunfors, annika.thunfors@gmail.com
070-678 78 47
Nellie Martinsson, ungdom, spinella.dogacademy@hotmail.com  070-611 23 40

Scroll to top