SSRKs Avelskommitté 2019 – 2021

I SSRKs kommittén ingår sex medlemmar varav en ungdomsrepresentant. Vi har fördelat huvudansvaret mellan oss för klubbens olika raser,

En av våra viktigaste uppgifter är att stödja rasklubbarnas avelsansvariga i deras arbete med revidering av RAS.

Våra rasers hälsa och utvecklingen inom veterinärmedicin är intressanta och viktiga områden som vi följer tillsammans med rasklubbarna. Här är vårt viktigaste forum medlemstidningen Apportören.

Vi ansvarar för programmet när SSRK anordnar avelskonferenser och funktionärsträffar. Förslag till ämnen och föreläsare kommer ofta från rasklubbarna.

Vi behandlar dispensärenden och har mandat att fatta beslut.

Eva von Celsing, ordförande
070-624 92 92, avel@ssrk.se
(chesapeak bay retriever, cocker spaniel, irländsk vattenspaniel, nova scotia duck tolling retriever)

Annika Åkerman
070-684 01 07, annika@sugarloaf.se
(amerikansk cocker spaniel, clumber spaniel, sussex spaniel)

Anita Norrblom
070-592 31 09, anita@norrblom.se
(curly coated retriever, engelsk springer spaniel, flatcoated retriever, labrador retriever)

Lena Widebeck
076-116 43 22, lena@widebeck.se
(field spaniel, golden retriever, welsh springer spaniel)

Annika Thunfors
070-678 78 47, annika.thunfors@gmail.com
(alla raser som arbetar med 5 års-revidering)

Nellie Martinsson, ungdomsrepresentant
spinella.dogacademy@hotmail.com

Scroll to top