SSRKs Avelskommitté 2021/2023

I SSRKs kommittén ingår sju medlemmar. Vi har fördelat huvudansvaret mellan oss för klubbens olika raser,

En av våra viktigaste uppgifter är att stödja rasklubbarnas avelsansvariga i deras arbete med revidering av RAS.

Våra rasers hälsa och utvecklingen inom veterinärmedicin är intressanta och viktiga områden som vi följer tillsammans med rasklubbarna. Här är vårt viktigaste forum medlemstidningen Apportören.

Vi ansvarar för programmet när SSRK anordnar avelskonferenser och funktionärsträffar. Förslag till ämnen och föreläsare kommer ofta från rasklubbarna.

Vi behandlar dispensärenden och har mandat att fatta beslut.

Här hittar du kontaktuppgifter till avelskommittén.

Scroll to top