Intressanta länkar

HD-utredningens slutrapport
Svenska Kennelklubben
LÄNK

Herpesvirus hos hund
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
LÄNK

 

Mjukdelstumörer hos golden retriever
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
LÄNK

Är import av hundar en bra avelsstrategi?
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
LÄNK

Scroll to top