För funktionärer vid tollingjaktprov

SSRK Prov-support

Manual för funktionärer (version 3.3, 2013-04-15)    PDF

Arbetsgång för retrieverjaktprov i SSRK Prov (version 3, 2017-04-14)    PDF

Hantera efteranmälningar i SSRK Prov (version 1, 2018-04-26)    PDF

Har du läst pdf:erna men har fortfarande frågor?
Använd supportknappen på SSRK Prov-sajten. Här svarar särskild utbildade SSRK-medlemmar på dina frågor.
Notera att kansliet (och SSRKs mailadress ”info”) inte ger support när det gäller SSRK Prov.

Domare

Domararvode
1250 kronor per dag.

Jaktprovsdomare, tollare (2020-03-04)
Listan kommer inom kort att göras tillgänglig genom personlig inloggning. Behöver du en lista nu? Kontakta SSRKs kansli

Medlemskontroll

Kontroll av medlemskap är obligatorisk
Kontrollen görs i Snabbkollen. Du får inloggningsuppgifter från din styrelse. Saknas betalning av medlemskapet? Meddela den startande och ta kontakt med SSRKs medlemsservice, som hanterar alla medlemsfrågor. (Detta görs alltså inte längre av kansliet.)

 

Jaktprovsregler och anvisningar

Jaktprovsbestämmelser för tollingjaktprov
Anvisningar för Tollingjaktprov och Praktiskt Tollingjaktprov
Till Dokument, tollingjaktprov

Praktiskt jaktprov

Råd till jakthundsklubbar    PDF
Råd inför en situation där jakten med hund ifrågasätts.

Jakttidtabell    Till tabellen

Prislistor

Prislista, tollingjaktprov    Word    PDF

Efter provet

Checklista, jaktlig verksamhet (2022-04-07)    PDF

Mottagare av jaktprovskritik: Skicka en av kopiorna av jaktprovskritiken till
Robin Kinnunen, Backmo 26, 824 67 Näsviken.

Ekonomi

Reseräkning    PDF

Regler för fakturor, reseräkningar och ersättning för utlägg    PDF

Övrigt

Oacceptabelt beteende, hund    PDF  (ifyllbar)
Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende.

Oacceptabelt beteende, person    Word  (ifyllbar)    PDF
Rapport om person som visat oacceptabelt beteende.

Händelserapport    PDF  (ifyllbar)
För den som deltagit eller närvarat på prov, utställning eller annan aktivitet inom SSRK och känner att det inte blev rätt.

När något olämpligt händer i vår verksamhet
Händelserapport, Person som visat oacceptabelt beteende, Disciplinärende
och Hund som visat oacceptabelt beteende. Så här hanteras ärendena

Scroll to top