För funktionärer vid tollingjaktprov

SKK Start

Ett intensivt arbete har pågått för att utveckla vårt nya anmälningssystem. Läs mer under SKK Start

Börja gärna med att skaffa ett eget konto. Notera också den viktiga informationen under rubriken Om på startsidan,

 

Support – arrangörer
Dessa instruktioner är pedagogiska och väl värda att gå igenom.

Här finns en katalog över hur man administrerar ett prov.

Det finns två olika nivåer av behörighet i systemet:
SA - specialklubbsadministatör. Övergripande möjlighet att gå in på de flesta prov.
LA - (lokalklubbsadministratör). Möjlighet att skapa prov i egna klubben.

I övrigt finns instruktioner om betalningar (Stripe), lottning och all annan administration kring provverksamheten.

Direkt till Instruktioner arrangör

 

Domare

Domararvode
1250 kronor per dag.

Jaktprovsdomare, tollare (2020-03-04)
Listan kan rekvireras från SSRKs kansli

Medlemskontroll

Kontroll av medlemskap är obligatorisk
För att kontrollera medlemskap inför en aktivitet kan vissa befattningar inom varje avdelning och rasklubb begära ut en medlemslista i excelformat. Det gäller Sekreterare, Kassör, Utställningsansvarig, Jaktprovsansvarig för retriever, Jaktprovsansvarig för spaniel, Jaktprovsansvarig för tolling samt FB-R-ansvarig.

Begäran ställs till SSRKs kansli, info@ssrk.se. Förfrågan ska göras via respektive ansvarigs funktionsmejladress (funktion@ssrk-avdelning.se).

Jaktprovsregler och anvisningar

Jaktprovsbestämmelser för tollingjaktprov
Anvisningar för Tollingjaktprov och Praktiskt Tollingjaktprov
Till Dokument, tollingjaktprov

Praktiskt jaktprov

Råd till jakthundsklubbar    PDF
Råd inför en situation där jakten med hund ifrågasätts.

Jakttidtabell    Till tabellen

Prislistor

Prislista, tollingjaktprov    Word    PDF

Efter provet

Checklista, jaktlig verksamhet (2022-04-07)    PDF

Mottagare av jaktprovskritik: Skicka en av kopiorna av jaktprovskritiken till
Malin Kånåhols, Botolfsbo 175, 791 95 Falun.

Ekonomi

Reseräkning    PDF

Regler för fakturor, reseräkningar och ersättning för utlägg    PDF

Övrigt

Oacceptabelt beteende, hund    PDF  (ifyllbar)
Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende.

Rapport om hund som förvarats olämpligt    PDF  (ifyllbar)

Oacceptabelt beteende, person    Word  (ifyllbar)    PDF
Rapport om person som visat oacceptabelt beteende.

Händelserapport    PDF  (ifyllbar)
För den som deltagit eller närvarat på prov, utställning eller annan aktivitet inom SSRK och känner att det inte blev rätt.

När något olämpligt händer i vår verksamhet
Händelserapport, Person som visat oacceptabelt beteende, Disciplinärende
och Hund som visat oacceptabelt beteende. Så här hanteras ärendena

Scroll to top