Anmäla till tollingjaktprov

Anmälan och betalning görs till SSRK Prov. Information om aktuella prov finns alltid på SSRK Prov och ofta också på Tollarklubbens och avdelningarnas hemsidor. På SSRK Prov är informationen alltid uppdaterad.

Börja med att skapa ett konto på SSRK Prov

Vi har tagit fram en PDF som steg för steg hjälper dig att skapa kontot.    PDF

Har du läst pdf:en men ändå har frågor om hur du ska skapa ett konto eller anmäla en hund? Kontakta i första hand Kommissarien eller Prov-/Tävlingsledaren. I andra hand avdelningens/rasklubbens Jaktprovssekreterare.

Supporten sköts av medlemmar på frivillig väg - det finns ingen anställd support. Därför får du inte alltid svar direkt.

Notera att kansliet (och SSRKs mailadress ”info”) inte ger support när det gäller SSRK Prov.

Anmälningsavgifter

Nkl, ökl, ekl max 600 kr
Praktiskt jaktprov max 900 kr

Scroll to top