Dokument, tollingjaktprov

Regler och anvisningar

Jaktprovsregler för tollingjaktprov (2022 - 2026)    PDF
Jaktprovsreglerna 2022 - 2026 med alla ändringar markerade med gult eller grönt och med förklaringar till vad som är ändrat.    PDF
Anvisningar för Tollingjaktprov och Praktiskt Tollingjaktprov (antagna februari 2024)   PDF
Anvisningarna med ändringarna markerade och kommenterade    PDF

Rules

Rules for tolling hunting trials 2022 - 2026
Approved by Swedish Kennel Club (SKK). The new parts marked in yellow.    PDF

Tidigare bestämmelser

2017 - 2021    PDF
2012 - 2016
    PDF

 

Övrigt

Jaktchampionat, tollare, regler    PDF

Under hundförbudstiden
SSRK har erhållit dispens av SKK för att under hundförbudstiden (1 mars - 20 augusti) få bedriva verksamhet i alla län. SSRKs verksamheters åtagande samt SKKs dispens.    PDF

 

Scroll to top