Tollingjaktprov: Hur och varför

De jaktprov som arrangeras för alla våra olika jakthundsraser, har alltid ett och samma syfte - att utvärdera hundarnas jaktliga egenskaper till stöd för det fortsatta avelsarbetet inom rasen. Det understryks av den paragraf, som inleder alla jaktprovsregler:

§1 Ändamål
Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former bedöma deltagande hundars jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet.

Våra tollingjaktprov arrangeras alltså, precis som alla andra jaktprov, för att hundar ska kunna prövas och deras egenskaper utvärderas under jägarmässiga former. Det innebär att de utvärderas ute i terrängen, och att förhållanden under dagen, precis som under en jakt, kan förändras.

Den första hunden som startar på ett prov kommer förmodligen inte ha samma vittringsförhållanden under sitt sökarbete, som den sista hunden under provet. Vädret kan skifta under dagen och vinden kan öka, minska eller ändra riktning. Förutsättningarna är alltså inte exakt identiska för varje startande hund under provet.

Under ett jaktprov prövas hunden i olika situationer, som kan uppstå under en jakt. Det sker ingen prissättning av de enskilda momenten. Priset som hunden slutligen erhåller baseras på en helhetsbedömning av hundens arbete under hela provet.

Spana och smyga

Vid karaktäristisk tollingjakt spanar jägaren av havsvikar, insjöar eller andra vatten där man har förberett naturliga eller konstgjorda gömslen nere vid strandkanterna. När det ligger fågel ute på vattnet smyger jägaren med sin hund till ett lämpligt gömsle.

Tollingarbetet

För att locka in fåglar inom skotthåll görs ett tollingarbete, där jägaren sitter gömd och gång på gång kastar en s.k. tollingapport längs strandkanten. Hunden ska alltså springa längs med stranden för att hämta in det kastade föremålet, och hundens arbete ska då vara lekfullt och fokuserat. Detta tollingarbete väcker fåglarnas intresse och lockar dem närmare stranden och gömslet.

För att göra änderna mera intresserade växlar man mellan det lekfulla tollingarbetet och perioder då hunden lugnt ska vänta i gömslet, mellan aktivitet och passivitet.

Det lekfulla tollingarbetet väckerfåglarnas intresse, och när hunden sedan "försvinner" in i gömslet simmar de ofta närmare. Då viltet lockats inom skotthåll och jägaren har avlossat sina skott ska tollaren apportera de fåglar som fällts.

Så här kan tollingarbetet gå till:

Före och efter skott

Hunden måste alltså växla mellan tollingens lekfulla apportering före skott och apportörens arbetsuppgifter efter skott.

Tollaren ska också kunna arbeta som apportör vid mer traditionell jakt på sträckande änder och gäss (med eller utan vettar och lockpipa) eller under stötjakt på änder.

Scroll to top