Viltspårprov: Hur och varför

Vid ett eftersök består ekipagets arbetsinsats i att effektivt spåra upp och finna skadat vilt. Som jaktlagstiftningen föreskriver, ska en eftersökshund snabbt finnas tillgänglig vid en eventuell skadeskjutning av klövvilt.

Vältränade viltspårhundar fungerar också som ovärderliga resurser att kalla in vid trafikolyckor som resulterat i att ett skadat vilt sprungit till skogs.

På viltspårprov finns två klasser

Klasserna är anlagsklass och öppenklass. Spåren är artificiella, vilket innebär att blod i förväg har stämplats ut på en 600 meter lång sträcka för att simulera ett skadat vilt.

En domare följer med varje ekipage för att kontrollera bland annat hundens noggrannhet, fart och förmåga att fortsätta arbeta när den tappat spåret.

Ett realistiskt eftersöksekipage består av en hund, en förare och en skytt.

Vill du veta ännu mer?

Här hittar du 57 frågor och svar om allt som rör viltspårprov. Innan provet, under provet och efter provet. Till 57 frågor och svar

Scroll to top