För funktionärer vid viltspårprov

SKK Start

Ett intensivt arbete har pågått för att utveckla vårt nya anmälningssystem. Läs mer under Vad har hänt hittills? och Vad behövs nu?

Börja gärna med att skaffa ett eget konto. Notera också den viktiga informationen under rubriken Om på startsidan,

 

Support – arrangörer
Dessa instruktioner är pedagogiska och väl värda att gå igenom.

Här finns en katalog över hur man administrerar ett prov.

Det finns två olika nivåer av behörighet i systemet:
SA - specialklubbsadministatör. Övergripande möjlighet att gå in på de flesta prov.
LA - (lokalklubbsadministratör). Möjlighet att skapa prov i egna klubben.

I övrigt finns instruktioner om betalningar (Stripe), lottning och all annan administration kring provverksamheten.

Direkt till Instruktioner arrangör

 

Domare m.m.

Domararvode
A- och B-prov: 1250 kronor per dag.
Working Test och Mock Trial: 750 kronor per dag.

Domarinbjudan/avtal (2014-09-04)    PDF

Jaktprovsdomare, retriever
WT-domare, retriever, auktoriserade och diplomerade
Listorna rekvireras från SSRKs kansli

Bokning av stewards
Lista med personer som genomgått utbildning till stewards och är bokningsbara för uppdrag. Rekvireras från SSRKs kansli

Medlemskontroll

Kontroll av medlemskap är obligatorisk
För att kontrollera medlemskap inför en aktivitet kan vissa befattningar inom varje avdelning och rasklubb begära ut en medlemslista i excelformat. Det gäller Sekreterare, Kassör, Utställningsansvarig, Jaktprovsansvarig för retriever, Jaktprovsansvarig för spaniel, Jaktprovsansvarig för tolling samt FB-R-ansvarig.

Begäran ställs till SSRKs kansli, info@ssrk.se. Förfrågan ska göras via respektive ansvarigs funktionsmejladress (funktion@ssrk-avdelning.se).

 

Domare

Domarlista
Listan kan rekvireras från SSRKs kansli

Riktlinjer och Anvisningar

SKKs Regler för viltspårprov och utbildning av viltspårdomare
SSRKs Anvisningar för viltspårprov
Anvisningar för Viltspårmästerskapet (SM)
Anvisningar för Nordiska viltspårmästerskapet
Till Dokument, viltspårprov

Material för provet

Viltspårprotokoll (giltigt från 1 januari 2022)    PDF

Beställning av viltspårprotokoll: Protokoll beställs från Svenska Kennelklubben. Antingen via mejl, blanketter@skk.se, eller via telefon 08-795 33 77. Protokollen är förpackade i buntar om 50 och varje bunt kostar 50 kr + porto. Minsta beställningsvolym är en bunt, 50 ex. Vid beställning, ange klubb, namn och adress samt till vem fakturan ska skickas.

Skogskort    PDF
Skogskort skriver du själv ut.

Efter provet

Resultatrapportering
Mottagare av viltspårresultat: Lars-Inge Kvist, viltspar.resultat@ssrk.se
Rapportera helst via e-post, andra hand via brev:
Lars-Inge Kvist, Frälsevägen 22, 244 65 Furulund, 046-73 81 75, 0705-23 81 75

Resultatlista, viltspårprov    Ifyllbar PDF
Glöm inte att du måste spara pdf:en i din dator för att behålla texten du skrivit in. Behöver du skriva på mer än en sida? Hämta pdf:en igen och döp den förslagsvis till sid 2.

Resultatlista, viltspårprov    Ifyllbart PDF-paket (9 sidor)
Glöm inte att du måste spara pdf-paketet i din dator för att behålla texten du skrivit in.

Ekonomi

Reseräkning    PDF

Regler för fakturor, reseräkningar och ersättning för utlägg    PDF

Övrigt

Oacceptabelt beteende, hund    PDF  (ifyllbar)
Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende.

Rapport om hund som förvarats olämpligt    PDF  (ifyllbar)

Oacceptabelt beteende, person    Word  (ifyllbar)    PDF
Rapport om person som visat oacceptabelt beteende.

Händelserapport    PDF  (ifyllbar)
För den som deltagit eller närvarat på prov, utställning eller annan aktivitet inom SSRK och känner att det inte blev rätt.

När något olämpligt händer i vår verksamhet
Händelserapport, Person som visat oacceptabelt beteende, Disciplinärende
och Hund som visat oacceptabelt beteende. Så här hanteras ärendena

Scroll to top