Dokument, viltspårprov

Anlagsklass och Öppen klass
Ordinarie prov och Rörligt prov

SKKs Regler för viltspårprov och utbildning av viltspårprovdomare 2022 - 2026    PDF

SSRKs Anvisningar för viltspårprov    PDF

Viltspårmästerskapet (SM)

Anvisningar för viltspårmästerskapet    PDF

Nordiska viltspårmästerskapet

Anvisningar för uttagning    PDF

Nordiska viltspårregler

Norska regler (2019)    PDF
Danska regler inkl. bilaga    PDF
Finska regler    PDF

Övrigt

Under hundförbudstiden    PDF
Utdrag ur lagen samt regler för tränings- och provaktiviteter inom SSRK, SSRKs dispens samt kompletterande information

 

Scroll to top