Blod för träning och tävling

Blod från butik och slakteri

Du får använda blod som har hållit livsmedelskvalitet tills det lämnades ut från till exempel ett slakteri eller en livsmedelsbutik för träning och bedömning av hundar som är avsedda för sökning efter skadat vilt.

Du får använda blodet tidigast två veckor efter det att djuret slaktats. Anledningen är att alla typer av varor som lämnat slakteriet måste kunna återkallas om någon allvarlig sjukdom, till exempel mul- och klövsjuka eller svinpest, spåras till djur som passerat slakteriet.

Blod som blir över kan du hantera som avfall enligt miljölagstiftningen. Mindre mängder bör kunna skickas med hushållsavfall. Hör med din kommun om du är tveksam.

Om du vill använda någon annan typ av blod ställs det större krav på hanteringen och du måste vara registrerad och ha tillstånd från Jordbruksverket. Du hittar blanketten för ansökan under Blanketter. Ett beslut om tillstånd kostar 300 kronor.

I de fall det inte krävs individuellt tillstånd krävs det inte heller någon registrering. Du får då inget registreringsnummer. Den som lämnar ut material till dig kan därför inte fylla i något registreringsnummer på det papper (handelsdokument) som ska följa med produkten i original. Rutan måste därför lämnas tom. Om du får förfrågan från leverantören om registreringsnummer kan du hänvisa till informationen på denna sida.

Blod från vilda djur

För att använda blod från vilda djur till blodspårsträning krävs inget tillstånd. Men du får bara använda blod som kommer från djur som du inte misstänker är infekterade med sjukdomar som kan överföras till människor eller djur.

Scroll to top