För funktionärer vid utställning

 

Före utställningen

Regler

Anvisningar för SSRKs utställningar    PDF

Bedömningsordning på hundutställning    PDF

Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler    PDF

Guidelines – Domaranvisningar på engelska     PDF
For English speaking conformation judges officiating at dog shows in Sweden

Avtal

Domarinbjudan, bekräftelse/avtal    PDF

Domarinbjudan, bekräftelse/avtal, engelska    PDF

Funktionärsavtal för bestyrelse och kommissarie    PDF

Inbjudan/avtal ringsekreterare    PDF

Maximala anmälningsavgifter

Anmälningsavgiften får uppgå till maximalt 300 kr i valpklass och maximalt 480 kr i övriga klasser.

Medlemskontroll

Kontroll av medlemskap är obligatorisk
För att kontrollera medlemskap inför en aktivitet kan vissa befattningar inom varje avdelning och rasklubb begära ut en medlemslista i excelformat. Det gäller Sekreterare, Kassör, Utställningsansvarig, Jaktprovsansvarig för retriever, Jaktprovsansvarig för spaniel, Jaktprovsansvarig för tolling samt FB-R-ansvarig.

Begäran ställs till SSRKs kansli, info@ssrk.se. Förfrågan ska göras via respektive ansvarigs funktionsmejladress (funktion@ssrk-avdelning.se).

De som använder sig av SKKs internetanmälan och Katalog för PC behöver inte kontrollera medlemskap manuellt. I och med att SKK administrerar SSRKs medlemsregister så kontrolleras medlemskapen direkt mot SKKs databas i samband med internetanmälan till utställning.

Särskilda rasspecifika domarinstruktioner (SRD)

I dagsläget omfattas clumber spaniel och amerikansk cocker spaniel av SRD.

Det är viktigt att ni använder det kompletterande avtal som finns för domare som ska döma SRD-listad ras. Detta är bra att skicka ett par veckor innan aktuell utställning.
Det kompletterande avtalet:

Domarinbjudan SRD-raser    PDF
Judge invitation BSI Breeds    PDF

Det är viktigt att ni som arrangör vid domargenomgången informerar om hur hanteringen av SRD ska gå till. Bra att även påminna att domarna kan fylla i en SRD-rapport också på raser som ej är listade om de tycker något bör uppmärksammas.

RAPPORT – observationer av riskområden hos raser listade i SRD/BSI    PDF
REPORT – observations of areas of risk in the BSI-listed breeds or in any other breed    PDF

 

Efter utställningen

Checklista, utställning (uppdaterad oktober 2022)    PDF

Resultatmall, utställning     Word

Rasklubbarnas mottagare av utställningskritiker (uppdaterad 2024-03-26)    PDF

Bestyrelserapport (sänds till SSRKs kansli)    PDF

Ekonomi

Reseräkning    PDF

Regler för fakturor, reseräkningar och ersättning för utlägg    PDF

Övrigt

Inför utställningen: Planering,  exempel    PDF

Ansökan om byte av datum och/eller plats för redan beviljad officiell utställning   PDF

SSRKs kriterier för exteriördomare vid utökat rasregister    PDF

Oacceptabelt beteende, hund    PDF  (ifyllbar)
Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende.

Rapport om hund som förvarats olämpligt    PDF  (ifyllbar)

Oacceptabelt beteende, person    Word  (ifyllbar)    PDF
Rapport om person som visat oacceptabelt beteende. Om rapporten gäller att någon har agat sin hund ska SKKs blankett för disciplinärenden användas då detta hanteras av SKK.

Händelserapport    PDF  (ifyllbar)
För den som deltagit eller närvarat på prov, utställning eller annan aktivitet inom SSRK och känner att det inte blev rätt.

När något olämpligt händer i vår verksamhet
Händelserapport, Person som visat oacceptabelt beteende, Disciplinärende
och Hund som visat oacceptabelt beteende. Så här hanteras ärendena

Scroll to top