För funktionärer vid utställning

 

Före utställningen

Regler

Anvisningar för SSRKs utställningar    PDF

Vaccinationsregler, utställning, prov och tävling. Förtydligande från SSRK.    PDF

Bedömningsordning på hundutställning    PDF

Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler    PDF

Avtal

Domarförfrågan, engelska (Inquiry to judge)    PDF

Funktionärsavtal för bestyrelse och kommissarie    PDF

Inbjudan/avtal ringsekreterare    PDF

Maximala anmälningsavgifter

Anmälningsavgiften får uppgå till maximalt 300 kr i valpklass och maximalt 480 kr i övriga klasser.

Medlemskontroll

Kontroll av medlemskap är obligatorisk
Kontrollen görs i Snabbkollen. Du får inloggningsuppgifter från din styrelse. Saknas betalning av medlemskapet? Meddela den startande och ta kontakt med SSRKs medlemsservice, som hanterar alla medlemsfrågor. (Detta görs alltså inte längre av kansliet.)

 

Efter utställningen

Checklista, utställning (uppdaterad 2018-04-11)    PDF

Resultatmall, utställning     Word

Rasklubbarnas mottagare av utställningskritiker (uppdaterad 2022-05-18)    PDF

Ekonomi

Reseräkning    PDF

Regler för fakturor, reseräkningar och ersättning för utlägg    PDF

Övrigt

Ansökan om byte av datum och/eller plats för redan beviljad officiell utställning   PDF

Oacceptabelt beteende, hund    PDF  (ifyllbar)
Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende.

Oacceptabelt beteende, person    Word  (ifyllbar)    PDF
Rapport om person som visat oacceptabelt beteende.

Händelserapport    PDF  (ifyllbar)
För den som deltagit eller närvarat på prov, utställning eller annan aktivitet inom SSRK och känner att det inte blev rätt.

När något olämpligt händer i vår verksamhet
Händelserapport, Person som visat oacceptabelt beteende, Disciplinärende
och Hund som visat oacceptabelt beteende. Så här hanteras ärendena

Scroll to top