Anmäla till utställning

Utställningsprogrammet hittar du här på hemsidan. Klicka bara på länken i vänsterspalten.
Komplett information om varje utställning finns på arrangörens egen webbplats (SSRK-avdelning eller rasklubb) och det är också där du ser vart du ska skicka din anmälan och när.

Och här hämtar du anmälningsblanketten:

När du anmäler dig innebär det att du tagit del av SKKs tävlingsbestämmelser. Du hittar dem här:

Du anmäler och betalar alltså till arrangerande SSRK-avdelning eller rasklubb. Om arrangören inte angett något annat ska du skicka två exemplar av anmälningsblanketten till angiven adress.

Kom i håg att fylla i blanketten tydligt, texta gärna, och dubbelkolla att alla uppgifter finns med.

Sista anmälnings- och betalningsdagen betyder att pengar och blankett ska finns hos arrangören den dagen.

Återbetalning av anmälningsavgiften på grund av sjukdom eller skada hos hunden accepteras inte.
Vid domarbyte kan utställaren få avgiften tillbaka om skriftlig begäran tillsammans med nummerlappen och kvitto inlämnas senast på utställningsdagen och före bedömningen av den aktuella rasen.

Lycka till på utställningen!

Scroll to top