Utställningar: Hur och varför

Det grundläggande syftet med hundutställningar är att ge stöd till den exteriöra delen av avelsarbetet.

Alla hundraser har avlats fram för en viss uppgift, till exempel vallning av boskap eller olika typer av jakt. Rasstandarden slår fast hur en hund ska se ut för att på bästa sätt kunna utföra uppgifterna.

Rasstandarden beskriver idealhunden i varje ras avseende storlek, färg, kroppsbyggnad, svansföring, benställning, bett och så vidare. På utställning vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet.

Två delar

En utställning består av två delar. Först bedöms hur din hund motsvarar rasstandarden. I nästa skede jämförs hundarna mot varandra - konkurrensbedömningen.

Vilka klasser som finns och hur bedömningen går till från kvalitetsbedömning till BIR (Bäst i rasen), BIG (Bäst i gruppen) och BIS (Best in show) ser du i bilden nedan. Den kan du också hämta som PDF.

Kvalitetsbedömning

Kvalitetsbedömning innebär att hunden tilldelas pris för sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen. Därför kan flera hundar tilldelas samma kvalitetspris.

Kvalitetspriserna är Excellent, Very good, Good, Sufficient eller Disqualified samt omdömet Cannot be judged. Även HP och CK är en kvalitetsbedömning.

Konkurrensbedömning

Konkurrensbedömning innebär att de i klassen deltagande hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a.

Sedan fortsätter utställningen så här:

Du kan läsa mer om utställningar på SKKs webbplats.

Scroll to top